"Con Người tạo ra Chúa theo h́nh ảnh của ḿnh,

theo h́nh ảnh con người mà Chúa được tạo ra"

 

 

 

    Thiên Chúa Giáo là sự LƯỜNG GẠT về
      TÂM LINH lớn nhất trên Thế Giới.
Sự lường gạt đă kéo dài 3 ngàn 500 năm qua và

bây giờ là lúc phải tận diệt cái tṛ hề đê tiện đó đi. 

Nếu Cộng Sản chủ mưu lường gạt cả thế giới th́ họ nên tôn Thánh Kinh lên làm chân kinh nhật tụng, v́ căn bản của Thánh Kinh là lường gạt.

Chưa có một văn bản nào dơ dáy, dă man hơn Thánh kinh !

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2010

buinhuhung@hotmail.com

  

Chúng ta chỉ có một phương châm: Nhân đạo trong t́nh thương bác ái

 

 

 

LƯỜNG GẠT

 

là Căn Bản

 

trong THÁNH KINH

 

Căn nguyên v́ đâu mà có Thánh Kinh

1- Trong Thánh Kinh ư hướng quan trọng nhất là LƯỜNG GẠT

2- Thánh Kinh LƯỜNG GẠT LUÂN LƯ vô cùng đê tiện

3- Sự LƯỜNG GẠT được đưa lên hàng Quốc Sách (Cờ Máu cũng vậy)

trong Chủ mưu giết người cướp của.

 

Mục đích của sự LƯỜNG GẠT là để khai thác ĐỨC TIN của dân Do Thái nhằm bắt bọn nầy phải  CÚNG KIẾN nhiều LỄ VẬT.

Các Lễ Vật và Sự Chia Chát Chiến Lợi Phẩm

Cái nguy hại nhất là sự LƯỜNG GẠT nầy đă vượt ra khỏi biên giới xứ Ít-xờ-ra-en do Giáo hội Công giáo Vatican đem in ấn và bắt con chiên tôn thờ Giê-hô-va lên hàng Chúa Cha !

Không một ai có quyền phỉ báng Đấng Tạo Hóa hay Thiên Chúa,

 

Tuy nhiên nhân loại cần phải triệt để khai trừ bọn du côn mạo nhận là Thiên Chúa, mạo nhận là Đấng Tạo Hóa trong mục đích LƯỜNG GẠT để trục lợi.

 

1-) Thánh Kinh chủ mưu LƯỜNG GẠT

"Văn là người" thế th́ cái ǵ nổi bật dưới khía cạnh đạo đức trong Thiên Chúa Giáo ?

 

Tôi minh định:

Chủ mưu lường gạt là đă có từ trong huyết quản của tác giả khi khởi nguyên bịa đặt ra Thánh Kinh.

ngay trong Kinh Sáng Thế Kư sự lường gạt là dùng để sáng lập ra nguồn gốc nước Do Thái I-xừ-ra-en, đây là Quốc Sách

Từ trang đầu đến trang cuối, Kinh Cựu Ước luôn luôn vinh thăng bọn lường gạt,

Khởi đầu trong Sáng Thế kư Abraham lường gạt Abimeleck, khi y nói rằng Sara là em gái (thay v́ là vợ), v́ Abraham sợ Abimeleck muốn lấy Sara, mà nếu biết Sara là vợ của y th́ Abimeleck sẽ giết y (!) để cướp Sara.

Tiếp theo Isaac (con ruột của Abraham) cũng lường gạt Abimeleck, khi y nói rằng Rebecca là em gái (thay v́ là vợ), v́ Isaac sợ Abimeleck muốn lấy Rebecca, mà nếu biết Rebecca là vợ y, th́ Abimeleck sẽ giết y.

Đặc biệt trong kinh Sáng Thế Kư, chương 27 từ đoạn 1 đến đoạn 27 kể lại nguồn gốc quốc hiệu Do Thái (Tổ phụ chính thức của dân tộc Do Thái là Jacob có biệt hiệu là Ít-xờ-ra-en) cũng do lường gạt như sau:

     Năm ấy, ông Isaac (con ông Abraham) được 89 tuổi, ông bị mù ḷa và nhận thấy cái chết gần kề, ông mới bảo người con cả là Esau đi vào rừng săn bắn rồi đem nấu nướng cho ông một bữa ăn thịnh soạn, để ông ban phước lành cho Esau làm tộc trưởng Do Thái (tục lệ dân Do Thái luôn luôn quí trọng con trưởng). Bà mẹ của Esau là Rebecca nghe lóm được, nhưng v́ bà ta thương đứa con thứ là Jacob hơn, cho nên khi Esau đi vào rừng săn bắn th́ bà bảo Jacob bắt 2 con dê con làm thịt, bà nấu một bữa ăn thịnh soạn rồi bảo Jacob đem lên cho ông Isaac ăn và nói dối chính nó là con trưởng mới đi săn được thú rừng và nấu cho ông bữa ăn như ông căn dặn. V́ mù ḷa cho nên ông Isaac bị gạt, ông ăn và ban phước lành cho Jacob. Từ đó Jacob mới trở thành tộc trưởng của dân Do Thái, và v́ biệt hiệu của Jacob Israel cho nên sau nầy dân Do Thái chọn biệt hiệu của nó làm quốc hiệu. Chúa Trời lại hoan hỉ mừng Jacob được làm tộc trưởng và lại tuyên bố là lời giao ước của Chúa với Abraham th́ vẫn đương nhiên có hiệu lực với Jacob:

[Ghi chú:  Đây là lời giao ước ("ba xạo") của Chúa Trời Cà Chớn nói trực tiếp với Abraham (lời giao ước nầy có hiệu lực với Jacob và con cháu): 

Sáng Thế Kư - chương 17:

17      7 "Ta giữa ta và ngươi, và với ḍng họ của ngươi mai sau, một giao ước vĩnh cữu, để ta làm Chúa của ngươi và của ḍng họ của ngươi mai sau. 8Ta cho ngươi và cho ḍng họ ngươi xứ nầy, xứ Canaan mà ngươi đang sinh sống, để cho các ngươi làm chủ vĩnh viễn và ta là Chúa của các ngươi." . ]

Biệt hiệu của Jacob là Israel cho nên sau nầy dân Do Thái lấy biệt hiệu của Jacob làm quốc hiệu.

     Kính thưa quí vị,

 

 

lường gạt là xấu xa, lường gạt cha ruột là chó má, lường gạt người cha ruột tật nguyền mù ḷa th́ chỉ có quân khốn nạn Do Thái mới làm được, và chỉ có dân tộc điếm chó đó mới suy tôn nó làm tổ phụ và lấy tên nó đặt làm quốc hiệu!

 

 

Cho nên

Sự LƯỜNG GẠT là sự lập quốc của Do Thái do tổ tông là I-xờ-ra-en, họ đă lập được đất nước thể theo mánh lới đê tiện như vậy đối với người cha ruột tàn tật mù ḷa, th́ làm ǵ mà họ c̣n nhân tính để đối xử với những dân tộc khác:

Nhờ Hoa Kỳ mà họ tránh được họa diệt chủng, và Hoa Kỳ đă đón nhận họ với tất cả tấm ḷng hào hiệp tương trợ, nhưng đối lại (do tuân thủ theo Thánh Kinh đanh ác) Do Thái đă chủ chủ mưu xử dụng dân Hoa Kỳ như chó săn, như heo thịt

American People  Have To Die 

v́ họ xem Bắc Mỹ là Miền Đất Hứa của riêng họ

 Miền Đất Hứa

Nhờ Hoa Kỳ mà họ có dịp giết chúng ta (Miền Nam) là đúng rồi, họ hả hê nh́n thấy những cảnh đầu rơi máu chảy ḷi ruột 1975 [(thế mà c̣n có những tên Việt Gian chuyên phỉ báng TT Diệm nạn nhân của Do Thái CIA Richard Helms, v́ Do Thái là bọn đồng tính luyến ái cho nên những tên VN, nhất là bọn cựu quân nhân VNCH phản thùng, phục vụ t́nh dục cho bọn Do Thái đồng tính luyến ái nầy là những tên không c̣n nhân tính nữa cho nên Những-tên-đĩ-điếm-Việt-gian-trong-QL-VNCH có nhiệm vụ phải t́m mọi bằng cớ giả tạo để hạ nhục nạn nhân đă bị giết bởi bọn Do-Thái-lường-gạt-cha-ruột-mù-ḷa-89-tuổi)]

Cho nên đích thực dân Do Thái là một lũ vô cùng khốn nạn

Xă Hội Do Thái của Tội Ác

'Organ trafficking': Rabbis arrested over massive crime ring

 

2-) Thánh Kinh LƯỜNG GẠT LUÂN LƯ đê tiện

Luân lư của một đạo giáo là nền tảng, là kim chỉ nam của đạo giáo. Cho nên luân lư luôn luôn phải được chính "đấng chí tôn" phán truyền v́ đó là qui luật mà giáo dân nhất nhất phải tuân thủ. 

Để tỏ ra ḿnh là thánh thiện, Chúa Trời Giê-hô-va tuyên phán nhiều luật lệ cấm loạn luân và những h́nh phạt rất gắt gao đối với những kẻ vi phạm những luật lệ đó (kẻ vi phạm thường là bị tử h́nh, như trường hợp 1 người đàn ông mót củi ngày Shabbat). Tuy nhiên nói vậy mà không phải  vậy.

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen khuyến cáo những điều luân lư :

Trong Kinh Lê-vi Kư - Chương 18 -

2.1.-) Chúa Trời Giê-hô-va phán về luật cấm loạn luân giữa anh trai với em gái (em ruột hoặc em cùng cha khác mẹ, hay cùng mẹ khác cha):

18  9 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em ngươi, dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh tại nhà hay sinh ở ngoài; ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng.

11 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em cùng cha khác mẹ với ngươi: đó là chị em ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng.

Rồi Chúa Trời Giê-hô-va tuyên bố h́nh phạt đối với kẻ phạm pháp như sau

20  17 Khi người đàn ông nào lấy chị em ḿnh, dù là con gái của cha ḿnh hay con gái của mẹ ḿnh, và thấy chỗ kín của người chị em cũng như người này thấy chỗ kín của nó, th́ đó là điều bỉ ổi; chúng sẽ bị khai trừ trước mắt những người thuộc về dân của chúng; nó đă lột trần chỗ kín của người chị em nó, th́ nó sẽ phải mang lấy tội ḿnh.

Nhưng chính Abraham  lấy Sara làm vợ th́ được Chúa Trời ban cho ân huệ tối thượng :  Miền Đất Hứa  Sáng Thế Kư Chương 17

17      7 "Ta giữa ta và ngươi, và với ḍng họ của ngươi mai sau, một giao ước vĩnh cữu, để ta làm Chúa của ngươi và của ḍng họ của ngươi mai sau. 8Ta cho ngươi và cho ḍng họ ngươi xứ nầy, xứ Canaan mà ngươi đang sinh sống, để cho các ngươi làm chủ vĩnh viễn và ta là Chúa của các ngươi." .

Nhưng mà cũng trong Sáng Thế kư Chương 20 có ghi:

 20   11 Ông Áp-ra-ham trả lời: "Tôi nghĩ bụng: "Ở nơi này người ta chẳng kính sợ ǵ Thiên Chúa, và v́ vợ tôi họ sẽ giết tôi." 12 Vả lại, nàng đúng là em gái tôi, con cùng cha khác mẹ, và nàng đă trở thành vợ tôi.

Như vậy Giê-ho-va là thằng ba xạo, thằng lừa đảo, v́ nó giao ước với Abraham là cho riêng Abraham miền đất Canaan, trong khi Abraham lấy Sara là em gái cùng cha khác mẹ, sự kiện nầy do chính miện Abraham nói ra.

2.2.-) Chúa Trời Giê-hô-va phán về luật cấn loạn luân giữa chú với cháu gái bên nội hay bên ngoại: Lê-vi Kư - Chương 18 -

 18  10 Ngươi không được lột trần chỗ kín của cháu nội gái hay cháu ngoại gái ngươi, v́ đó là chỗ kín của ngươi.

12 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của cha ngươi: đó là ruột thịt của cha ngươi.

13 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi: đó là ruột thịt của mẹ ngươi.

14 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chú bác ngươi; ngươi không được đến gần vợ của chúng: đó là bác gái, là thím ngươi.

 

Rồi Chúa Trời Giê-hô-va tuyên bố h́nh phạt đối với kẻ phạm pháp như sau

Lê-vi Kư - Chương 20 -

 20  19 Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi hay chị em gái của cha ngươi; đó là lột trần người ruột thịt của chính ḿnh; chúng sẽ phải mang lấy tội ḿnh.

Nhưng chính Aram  lấy Yokebeth  là cô ruột th́ được Chúa Trời cho con của họ là A-ha-rôn làm Giáo phẩm đầu tiên và Mai-sen (Mô-sê) làm Ngôn sứ đầu tiên!

Kinh Xuất Hành Exodus - chương 6

20 Ông Am-ram lấy cô ḿnh là bà Giô-khe-vét làm vợ. Bà đă sinh được cho ông hai người con là ông A-ha-ron và ông Mô-sê. Ông Am-ram sống được một trăm ba mươi bảy tuổi.

Tóm lại

Như vậy Giê-ho-va là thằng ba xạo, thằng lừa đảo một cách vô luân. Nó chẳng hề tôn tọng luân lư là ǵ.  

2.3.-) Chúa Trời Giê-hô-va phán về luật cấm loạn luân giữa ông gia với nàng dâu Lê-vi Kư - Chương 18 -

18  15 Ngươi không được lột trần chỗ kín của con dâu ngươi: đó là vợ của con trai ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của nó.

Chúa Trời Giê-hô-va tuyên bố h́nh phạt đối với kẻ phạm pháp như sau:

Lê-vi Kư - Chương 20 -

20  12 Khi người đàn ông nào nằm với con dâu ḿnh, th́ cả hai phải bị xử tử; chúng đă làm điều quái đản, máu chúng đổ xuống đầu chúng.

Nhưng chính Giu-đa  lấy Ta-ma là con dâu của y  th́ được Chúa Trời cho con cháu được làm vua (ḍng họ David phát xuất từ truyện nầy!)

Kinh Đệ Nhị Luật - Chương 25 -

 

Luật về anh em chồng

25  5 Khi có những anh em ở chung với nhau, và một trong những người đó chết mà không có con trai, th́ vợ của người chết không được lấy một người xa lạ, ngoài gia đ́nh; một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. 6 Đứa con đầu ḷng nàng sinh ra sẽ duy tŕ tên của người anh em đă chết; như vậy tên của người chết sẽ không bị xoá khỏi Ít-ra-en.

Trong Sáng Thế Kư Chương 38 - có ghi là

38  6 Ông Giu-đa cưới cho Er, con trai đầu ḷng của ông, một người vợ tên là Ta-ma. 7 Er, con đầu ḷng ông Giu-đa, làm mất ḷng Đức Chúa, nên Đức Chúa khiến cậu chết [bị Chúa giết]. 8 Ông Giu-đa bảo Ô-nan: "Con hăy ăn ở với chị dâu con, hăy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng, và làm cho anh con có người nối dơi." 9 Ô-nan biết rằng ḍng dơi sinh ra sẽ không phải là của ḿnh, nên khi ăn ở với chị dâu, th́ cậu lại cho tinh rơi xuống đất, để không cho anh cậu có người nối dơi. 10 Hành động của cậu không đẹp ḷng Đức Chúa, nên Người cũng khiến cậu chết [bị Chúa giết]. 11 Ông Giu-đa nói với Ta-ma, con dâu ông: "Con cứ ở goá bên nhà cha con, chờ khi Sê-la, con cha, lớn đă." Thật vậy, ông tự nhủ: "Lỡ ra cả thằng này nữa cũng phải chết như các anh nó!" Vậy Ta-ma về ở bên nhà cha ḿnh.

12 Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Su-a, là vợ ông Giu-đa, qua đời. Măn tang vợ, ông Giu-đa, cùng với bạn là ông Khi-ra, người A-đu-lam, lên Tim-na gặp các thợ xén lông chiên của ông. 13 Người ta báo cho Ta-ma hay rằng: "Này, cha chồng của chị đang lên Tim-na xén lông chiên của ông ấy!" 14 Nàng liền bỏ áo bà goá, lấy khăn trùm lên, phủ kín ḿnh, rồi ngồi ở lối vào Ê-na-gim, một thành nằm trên đường đi Tim-na. Nàng làm thế v́ thấy rằng Sê-la đă lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu.

15 Ông Giu-đa trông thấy nàng, tưởng là một gái điếm, v́ nàng đă che mặt. 16 Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói: "Cho tôi đến với cô." Ông không biết nàng là con dâu ông. Nàng hỏi: "Ông cho em ǵ để đến với em?" 17 Ông đáp: "Tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô." Nàng lại nói: "Vậy xin ông cho em một vật làm tin, cho tới khi ông gửi đến." 18 Ông hỏi: "Tôi phải cho cô vật ǵ làm tin?" Nàng đáp: "Chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay." Ông đưa cho nàng những thứ đó, rồi đến với nàng, nàng có thai với ông. 19 Nàng đứng lên, đi khỏi, bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà goá.

20 Ông Giu-đa nhờ người bạn ở A-đu-lam mang dê con đến, để lấy lại vật làm tin từ tay người đàn bà, nhưng ông này không t́m thấy nàng. 21 Ông này hỏi người địa phương: "Cô điếm thần ở Ê-na-gim, vẫn ngồi trên đường, đâu rồi?" Họ đă trả lời: "Ở đây chẳng hề có điếm thần." 22 Ông về nói với ông Giu-đa: "Tôi không t́m thấy cô ta. Người địa phương c̣n nói là ở đấy chẳng hề có điếm thần." 23 Ông Giu-đa nói: "Cô ta cứ việc giữ những thứ ấy! Miễn sao chúng ta đừng bị chê cười. Tôi quả đă gửi con dê con này, c̣n anh lại không t́m thấy cô ấy!"

24 Khoảng ba tháng sau, người ta báo cho ông Giu-đa rằng: "Ta-ma, con dâu ông, đă đi làm điếm; nó c̣n có thai v́ làm điếm nữa!" Ông Giu-đa nói: "Lôi nó ra mà thiêu sống!" 25 Khi bị lôi ra, nàng nhờ người nói với cha chồng rằng: "Chính chủ những vật này đă làm cho con có thai!" Nàng c̣n nói: "Xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy này là của ai." 26 Ông Giu-đa nhận ra và nói: "Nó công chính hơn tôi. Quả thực tôi đă không cho nó làm vợ Sê-la, con trai tôi." Rồi ông không ăn ở với nàng nữa.

27 Đến ngày sinh, nàng sinh đôi. 28 Khi nàng sinh th́ một đứa tḥ tay ra, bà đỡ cầm lấy tay, buộc sợi chỉ đỏ vào và nói: "Đứa này ra trước." 29 Rồi nó rụt tay vào, và đứa kia ra. Bà đỡ nói: "Thật mày đă xé rào!" Người ta bèn đặt tên cho nó là Pe-rét. 30 Sau đó, đứa trước mới ra, có sợi chỉ đỏ ở tay; người ta đặt tên cho nó là De-rác.

Pe-rét là tổ tiên của vua David rất đựơc Giê-hô-va sủng ái.

Như vậy Giê-ho-va là thằng ba xạo, cha chồng Giu-đa  và nàng dâu Ta-ma lấy nhau sinh ra 2 đứa con trai mà chẳng hề bị trừng phạt chi cả, Giê-hô-va là thằng điếm về luân lư.

2.4.-) Chúa Trời Giê-hô-va phán về luật cấm loạn luân giữa  con cái với cha hay mẹ ruột Lê-vi Kư - Chương 18 -

18  7 Ngươi không được lột trần chỗ kín của cha ngươi và chỗ kín của mẹ ngươi: đó là mẹ ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của nó.

Gia đ́nh ông Lot rất trung thành với Chúa, Chúa giết tất cả thành phố Sodome chỉ trừ 3 cha con ông Lot. Nhưng chính 2 con gái  lấy ông Lot là cha ruột th́ được Chúa Trời tha cho và con cái sinh ra là 2 ḍng họ Benjamite và Amonite ở Ít-xơ-ra-en!

Lot et ses Filles

Loạn Luân là Chủ mưu

Như vậy Giê-ho-va là thằng ba xạo, thằng lừa đảo: Giê-hô-va mạo nhận là Chúa Trời, nó là tổ sư LƯỜNG GẠT chó má, nó là Thánh Tổ của Do Thái giáo.

 

3-) Sự LƯỜNG GẠT được đưa lên hàng Quốc Sách trong Chủ mưu giết người

(Cờ Máu cũng vậy: ĐẤU TỐ)

 

A.-) Quốc Sách Sát Nhân

 

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen khuyến cáo giết người bằng cách ném đá:

  Kinh "Đệ Nhị Luật hay Phục truyền Luật lệ kư" (Deuteronomy), chương 13, từ đoạn 7 đến đoạn 12 có ghi mệnh lệnh của Chúa Trời Giê-hô-va : 

13    "7Nếu anh em ngươi, con trai của cha ngươi hay con trai của mẹ ngươi (con riêng), con trai của ngươi, con gái của ngươi, hay vợ ngươi t́m cách bí mật dẫn dụ ngươi khi nói rằng "chúng ta hăy đi tôn thờ các thần khác", các thần mà cha ông ngươi không biết đến, 8đó là các thần của những dân tộc khác ở xa hay ở gần, từ đầu nầy cho đến cuối mặt đất, 9ngươi không được chấp thuận nó, ngươi không được nghe theo lời nó, mắt ngươi không có thương hại, ngươi không tha thứ nó và ngươi không che đậy cho nó. 10Đúng thế, ngươi phải giết nó, bàn tay ngươi trước tiên giết nó, rồi mới đến bàn tay những người dân khác. 11Ngươi ném đá nó cho đến chết, v́ nó đă muốn đưa ngươi đi lầm đường, đi xa Chúa Giê-hô-va của ngươi, Ngài đă đem ngươi ra khỏi cảnh nô lệ ở É-dip-tô.    12Tất cả nước Do Thái khi thấy tin nầy sẽ đem ḷng kinh sợ và không c̣n dám phạm lỗi ở chỗ ngươi ở nữa."

Chúng chủ mưu giết tất cả tù binh, chỉ để lại bé gái để hưởng thụ

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen khuyến cáo giết người những người bị chúng bắt:

Kinh "Dân Số kư" (les Nombres, The Numbers) chương 31, từ đoạn 13 đến đoạn 18 có ghi mệnh lệnh của Chúa Trời Giê-hô-va

Tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm

31  13 Ông Mô-sê, tư tế E-la-da và mọi thủ lănh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. 14 Ông Mô-sê nổi giận với các tướng lănh, với các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đi trận trở về. 15 Ông Mô-sê nói với họ: "Sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống? 16 Chính bọn chúng đă nghe lời Bi-lơ-am, mà lôi cuốn con cái Ít-ra-en phạm tội bất trung với Đức Chúa trong vụ Pơ-o, nên tai hoạ đă giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa. 17 Vậy bây giờ, hăy giết hết các con trai, cũng như mọi phụ nữ đă biết đến việc vợ chồng, đă ăn ở với đàn ông. 18 C̣n mọi con gái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông, th́ hăy để cho chúng sống và thuộc về anh em.

[bây giờ gọi vị chỉ huy một ngàn quân là Trung đ̣an trưởng và vị chỉ huy một trăm quân  là Đại đội trưởng]

C̣n hơn thế nữa, chúng giả danh Chúa Trời bắt dân Do Thái phải giết người như  Kinh Sa-mu-ên I, chương 15, từ đoạn 1 đến đoạn 3: 

15   1 Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: "Đức Giê-hô-va đă sai ta xức dầu cho ngươi, lập ngươi làm vua dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Vậy bây giờ hăy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: "Ta nhớ lại điều A-ma-léc làm cho Y-sơ-ra-en, ngăn cản đường lúc nó ra đi khỏi xứ Ê-díp-tô, 3 vậy hăy đi đánh dân A-ma-léc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng, phải giết người nam và nữ, con nít và trẻ sơ sinh, ḅ, lạc đà và lừa.""

[Sa-mu-ên là Ngôn Sứ, c̣n gọi là Tiên tri, Sau-lơ là vua xứ I-xờ-ra-en lúc đó]

 

Sự lưu giữ, phổ biến văn bản chủ mưu giết người là một tội phạm (cũng như chính kẻ đó ra tay giết người), không thể nói rằng hàng giáo phẩm (Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng) không biết những văn bản đó. Cho nên tất cả bọn giáo phẩm Công Giáo là những tội phạm của Nhân Loại.

 

Sau đây là việc làm của đồ đệ thuận thành là bọn Công Láo Vatican

 

Những Lừa bịp của Giáo hội Vatican

 

 

V́ Nhân Loại, v́ Công Lư, tôi, Bùi Như Hùng công khai tuyên bố rằng:

Trước những chứng cớ là những văn bản chủ mưu lường gạt, chủ mưu cuồng tín, chủ mưu giết người vô tội, 

Trước những bằng chứng không thể chối căi về những hậu quả đẫm máu do Thánh Kinh và giáo hội Công giáo Vatican gây ra,

Kể từ ngày 1 tháng 1 - 2011 mà những tên Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng nào không chính thức khai trừ Thánh Kinh Cựu Ước gian tham dă man khát máu, phản Nhân Loại, th́ chính họ những tên

 tội đồ ác ôn khát máu chống Nhân Loại.

Nhân Loại mà chúng ta phải có thái độ quyết liệt với du côn giáo hội Công Láo Vatican đê tiện đă tàng trử và lợi dụng Thánh Kinh khát máu để trục lợi trên xương máu Nhân Loại.

Người Công Giáo Việt Nam chân chính của Đức Giê-su phải đứng ra thành lập một Giáo hội mới, không lệ thuộc vào tổ chức Vatican của tội ác. Đó là con đường trong sáng duy nhất của Người Công Giáo VN trong việc phụng thờ Đức Giê-su:

 PHẢI THỰC HIỆN CUỘC THÁNH CHIẾN VĨ ĐẠI:

  JESUS CHRIST

 

B.-) Quốc Sách Khai Thác Dân Chúng

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen khuyến cáo phải cúng kiến thật nhiều lễ vật vô đền thờ Chúa Trời, mà oái ăm thay, theo lệnh của Chúa Trời th́ chỉ có ḍng họ Lê-vi là được hưởng thụ các lễ vật mà dân Do Thái cúng vào đền thờ.

 các Lễ vật và sự chia chát Chiến lợi phẩm

 

C.-) Quốc Sách Lường Gạt

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen (ḍng họ Lê-vi) lường gạt toàn thể dân Do Thái.

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen bảo dân Do Thái rằng chỉ có ḍng họ Lê-vi mới được làm giáo phẩm để chăm lo việc phụng thờ đền đài của Chúa.

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen bảo dân Do Thái rằng chỉ có ḍng họ Lê-vi là được hưởng tất cả các lễ vật cúng vào đền thờ Chúa.

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen bảo dân Do Thái rằng chỉ có ḍng họ Lê-vi (Ngôn Sứ) mới được phán truyền lời Chúa mà thôi !

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen bảo dân Do Thái rằng phải triệt để tuân thủ lời dạy của Chúa (do chính bọn Ngôn sứ như Mai-sen nói lại, tức là phịa ra)

Giả danh Chúa Trời, Mai-sen (và các Ngôn Sứ) hăm dọa dân Do Thái rằng nếu không tuân thủ lời Chúa th́ sẽ bị những h́nh phạt khủng khiếp.

Thiên Chúa Giáo là đạo giáo lấy hăm dọa làm khí giới tối thượng để giam cầm tư tưởng con chiên trong ngu muội với mục đích khai thác bọn nầy.

Bọn giáo phẩm (ḍng họ Lê-vi), bọn tiên tri tức Ngôn Sứ truyền đạt lời Chúa (cũng là bọn Lê-vi) triệt để khai thác dân Do Thái như ḅ sữa, như chó săn.

Sự Lường Gạt trong Thánh Kinh đă đạt đến tột đỉnh tinh vi. V́ quá tinh vi cho nên nó trở thành ngớ ngẩn ngu dốt lố bịch.

Quốc hiệu toàn vẹn của nước Do-Thái là: 

Do-Thái-lường-gạt-cha-ruột-mù-ḷa-89-tuổi.

Và Giáo hội Công Giáo đă biến thành con dă thú

Lời thề của các tu sĩ Ḍng Tên trước Giáo Hoàng

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2010 - 12 - 25

buinhuhung@hotmail.com

  

 

Chúng ta chỉ có một phương châm: Nhân đạo trong t́nh thương bác ái

bnh

 

 

 

 

 

   

ĐỨC TIN  là anh linh thuộc lănh vực tối thượng mà lương tri có thể quyết định được, người ta có thể chủ động đặt (hay tạo ra) Đức Tin vào một đấng Thần Linh siêu h́nh mà ḿnh tin tưởng, kính trọng và ngưỡng mộ. Do đó phần lư trí và biện giải là thiết yếu để minh thị sự trong sáng của Đức Tin và nhất là để tránh cuồng tín ám muội sai lầm.

Một Đức Tin chân chính cần phải được dựa trên nhân ái thái ḥa.

Không một ai, ngoại trừ du đăng cường tặc, có thể đặt Đức Tin nơi một thần linh không có Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín.

Giê-hô-va tiếm xưng là Chúa Trời, tiếm xưng là Đấng Tạo Hóa đă

- chủ mưu giết người, đến trẻ sơ sinh cũng không tha, đến đàn bà có thai cũng phải bị mổ bụng là Bất Nhân

- chủ mưu xúi dân Do Thái cướp giựt đất đai của những người đă từng đón rước họ vào cư ngụ tại xứ Canaan là Bất Nghĩa

- chuyên phóng ra những lời thô bỉ cộc cằn cả chục ngàn lần để hăm dọa dân Do Thái, áp bức dân Do Thái đi đập phá các tượng thờ của các đạo giáo khác là Bất Lễ

- chuyên tuyển lựa và lo bao che dân Do Thái, mà bản chất dân tộc nầy là phản phúc, ương ngạnh, thảo khấu như vậy là  Bất Trí

- chuyên ủng hộ bọn lừa gạt, và tuyên bố những qui luật để rồi ḿnh phản lại chính các qui luật của ḿnh là Bất Tín

 

Giê-hô-va chỉ là cái quái thai bất Nhân, bất Nghĩa, bất Lễ, bất Trí, bất Tín.

Nó là cái quái thai đê tiện nhất trong lịch sử nhân loại.

Tại sao Giáo hội Vatican lại bắt con chiên phải tôn thờ cái quái thai nầy lên hàng Chúa Cha ?

Người Công Giáo có nên đặt ĐỨC TIN vào cái quái thai nầy không ?

LINH HỒN thuộc về tâm linh là phần cao quí nhất của nhân sinh mà không một ai có thể chủ động xóa bỏ (như Đức Tin), hay sang nhượng được.

Tuy nhiên nghiệp lực do Đức Tin cao đẹp sẽ đem lại cho Linh Hồn sự thăng hoa và giải thoát khỏi những ô uế nơi trần tục.

Một Đức Tin nơi Ác Quỉ, nơi một cái quái thai như Giê-hô-va, sẽ làm vẩn đục Linh Hồn và sẽ bị sa đọa trong u minh.

 

Bùi Như Hùng

2011-01-11. 

 

 

   

 

 

   
   
   
   
   

     
 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage