Chn dung thi sĩ Nguyễn Ch Thiện do Văn Lang BNH tu sửa năm 2009

từ             một tấm hnh chụp tại trại t Ba Sao.

 

 

 

 

Thi sĩ đ liều mnh vo ta đại sứ Anh Quốc để nhờ trao tập thơ HOA ĐỊA NGỤC cho Người Việt Quốc gia Hải ngoại

 

Nghĩa l:  Di mệnh của Thi sĩ l trao tập thơ Hoa Địa Ngục cho Người Việt Quốc Gia, m khng trao cho Việt Cộng

 

Hoa Địa Ngục l    Quốc gia chi bảo   m người Quốc Gia chng ta c bổn phận phải bảo quản bằng mọi gi.

 

VC Thiện Dm khng c quyền chiếm hữu Hoa Địa Ngục của chng ta, chng ta phải đnh nt đầu tập đan rắn độc.

 

Trn trọng,

Bi Như Hng

2009

buinhuhung@hotmail.com

 

 <<< Trở về Nghi n   NGUYỄN CH THIỆN