Neil Sheehan Biography 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nhận định:      “ Có rất nhiều bọn gia nô phản tặc gnpt@cia.us được Hoa kỳ

                                     cho di tản ngày 29 tháng Tư 1975 ra tàu USS Midway

 

Riêng trong chủ mưu bán Miền nam cho Cộng Sản, nhân dịp nầy bọn Do Thái đă cho di tản một số bộ hạ tay nhân người Việt trước tháng 4-75, nhất là mấy thằng quân nhân sĩ quan phản thùng của QL-VNCH  để phục vụ t́nh dục cho bọn Do Thái đồng tính luyến ái. Chính cái bọn Do Thái đồng tính luyến ái nầy rất ghê rợn (mà trong Thánh Kinh Torah của Do Thái, một văn bản có giá trị lịch sử, và chỉ có giá trị là một chứng tích lịch sử, th́ cần phải đốt chết hết bọn chúng) rồi một số tên cựu quân nhân VN phản thùng phục vụ cho bọn Do Thái đồng tính luyến ái nầy được giao thêm nhiệm vụ vu cáo cho những nạn nhân bị Do Thái chủ mưu giết chết như TT Ngô Đ́nh Diệm, Tướng Nguyễn Cao Kỳ mà chúng tố cáo là buôn thuốc phiện. 

 

Để nhận diện bọn đĩ điếm và gia nô cựu quân nhân VN phản thùng phục vụ cho bọn Do Thái đồng tính luyến ái nầy, th́ chúng ta chỉ cần đọc một vài bài của chúng nó vu cáo TT Diệm và Thiếu Tướng NCK, nhất là ca tụng tập đoàn Do Thái đă đâm chết Đệ Nhất VNCH và Đệ Nhị VNCH

- Henry Kissinger

- Thomas Polgar (giám đốc CIA tại Saigon)

- Daniel Ellsberg (ăn cắp tài liệu của Pentagon)

- Neil Sheehan (Do Thái, kư giả viết những bài mạ lỵ VNCH)

Con Nghiệt súc miệng đầy máu tươi của CIA

Đặc biệt tên Neil Sheehan đă chuyển tin thất thiệt về trận Ấp Bắc khiến cho Hoa Kỳ có ác cảm với chính quyền Ngô Đ́nh Diệm (việc làm của nó nằm trong kế hoạch giết VNCH I). Trong lúc người tham chiến thật sự tại chiến trường là Thiếu Tá Lư Ṭng Bá mô tả quân chúng ta không thua ǵ cả. Sở dĩ có sự sai biệt về thông tin là v́ tên Neil Sheehan là một người Do Thái, hơn nữa nó chỉ ngồi nhà nói bậy theo lệnh của lũ CIA chỉ thị cho nó phải t́m cách hạ uy tín của chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa.

TRẬN ẤP BẮC

Trích Đại Cáo Trạng:

 

Đây là trận đánh mở màn, CIA gài quân đội ta vào tử địa để thua trận, chúng đă phục sẵn kư giả để xuyên tạc trận đánh, hô hoán lên là quân ta đă thua lớn, trong lúc chúng không kiểm chứng được bao nhiêu xác địch được đồng bọn mang đi. Năm 1990 tướng Lư ṭng Bá sang được Hoa kỳ, ông là người chỉ huy đoàn xe M113 trong trận đánh Ấp Bắc, Do thái gian tặc rất sợ ông tiết lộ những chi tiết của trận đánh đó với dư luận Hoa kỳ v́ bọn kư giả Do thái luôn luôn xuyên tạc láo khoét trận đánh nầy để miệt thị quân lực ta. Cho nên ngay sau đó năm 1991 người bạn của tướng Bá là ông Đại tá Mebane Stafford chết một cách đột ngột mờ ám do một "cơn đau tim", thật ra ông nầy là người đă viết bài tường thuật trận đánh Ấp Bắc một cách khách quan, quân ta không thua quân Việt cộng ǵ cả. Tướng Bá và ông Stafford là những người trực tiếp tham gia trận đánh nầy, c̣n bọn kư giả Do thái chỉ ngồi nhà nghe phúc tŕnh láo rồi phịa thêm ra có chủ mưu. Một điều phải thấy rơ là nhiều người trong chúng ta chưa phân biệt được ai là bạn và ai là thù: cho đến nay tướng Bá vẫn tưởng tên Neil Sheehan t́m đến thăm ông với tư cách một người bạn, mặc dầu nó đă từng trắng trợn xuyên tạc và miệt thị ông, do xuyên tạc mà gian tặc Do thái đă tạo được dư luận bất lợi cho chính nghĩa VNCH. Chúng ta phải thận trọng đề pḥng.  [ĐẠI CÁO TRẠNG, BNH]

 

 

Dưới đây là h́nh thằng du côn Neil Sheehan sát thủ

được đồng bọn công kênh lên mạng, thổi phồng cuộc đời dơ dáy của nó.

 

A Bright Shinning Light là cuốn sách xuyên tạc chính ngĩa VNCH một cách đê tiện.

Neil Sheehan là một tên Do Thái trong cái xă hội nầy:

Xă Hội Do Thái của Tội Ác

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2010

buinhuhung@hotmail.com

  

 

 

NHẬN DIỆN HUNG THỦ
1963 1975 1975 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage