Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm là Tham mưu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Nhận định:   “Dưới đây là bằng cớ về Tham mưu trưởng Trần Thiện Khiêm.

Quân nhân Đặng Văn Quang đă làm phụ tá cho Tướng Trần Thiện Khiêm trước khi về phủ Tổng thống dưới quyền của TT Thiệu.

Cái tổ hợp "Trần Thiện Khiêm + Nguyễn Văn Thiệu + Đặng Văn Quang + Nguyễn Văn Ṭan" đều trực tiếp trách nhiệm sau nầy

về cái chết của danh tướng Nguyễn Văn Hiếu

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2009

nhuhungbui@yahoo.ca 

 

CƯỚC CHÚ

Ngày 18.8.1963, CIA bảo Tướng Trần Thiệm Khiêm triệu tập cuộc họp các tướng lănh tại Bộ Tổng Tham Mưu và bảo họ vào Dinh Gia Long xúi ông Diệm ban hành lệnh giới nghiêm và lục xét các chùa, bắt các sư săi... để làm cho sự căng thẳng của t́nh h́nh lên cao độ. Ông Diệm ít biết về thủ đoạn chính trị, tưởng các tướng thật ḷng muốn giúp ḿnh nên đă bị trúng kế của CIA. Ngày 24.8.1963, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă gởi cho Đại Sứ Lodge ở Sài G̣n một công điện tối mật mang số DEPTEL 243 và ra lệnh đảo chánh!

  

 

 

 

 

 

TMT là Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm

From: Hoa Pham <hoabapham@hotmail.com> [Edit Address Book]

To: vn-politics@yahoogroups.com, hoabapham@hotmail.com

Subject: RE: [VN-Politics] Ke phan boi

Date: Oct 19, 2009 8:07 PM

Kính gởi quí vi hữu. 

 

Tôi, Phạm Bá Hoa, trong cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, tôi là Đại Úy chánh văn pḥng Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân/Bộ Tổng Tham Mưu, lúc ấy TMT là Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm. Xin xác nhận: (1) Tôi không hề viết Phiếu Đệ Tŕnh về việc phân chia tiền cũng không biết ǵ về số tiền đó. Tôi nghĩ, người viết Phiếu Tŕnh đó -nếu có- là Đại Úy Đặng Văn Hoa, chánh văn pḥng của Trung Tướng Trần Văn Đôn, Tư Lệnh Lục Quân kiêm Quyền Tổng Tham Mưu Trưởng v́ Đại Tướng Lê Văn Tỵ TTMT đang dưỡng bệnh dường như ở Vũng Tàu. (2) Chiều ngày 2/11/1963, Thiếu Tướng Khiêm thăng cấp Trung Tướng, vẫn giữ chức vụ Tham Mưu Trưởng Liên Quân, trong khi Trung Tướng Đôn giữ chức Tổng Trưởng Quốc Pḥng kiêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Ngày 1/1/1964, sau khi bàn giao chức vụ TMT Liên Quân cho Trung Tướng Lê Văn Kim, Trung Tướng Khiêm sang nhận chức Tư Lệnh Quân Đoàn 3 thay Trung Tướng Tôn Thất Đính. Lúc ấy Quân Đoàn 3 đồn trú trong trại Lê Văn Duyệt, góc đường Lê Văn Duyệt với Trần Quốc Toản. Sau cuộc chỉnh lư ngày 30/1/1964, Trung Tướng Khiêm nhận chức Tổng Trưởng Quốc Pḥng kiêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Xin hết.

 Kính chào quí vị.

 Phạm Bá Hoa 

                                   Phiếu Đệ Tŕnh   

Trích yếu: Về số bạc 3 Triệu của ông Conéin cho mượn để thù lao cho các đơn vị trong Ngày Cách Mạng 1 tháng 11 – 1963 

Tham chiếu:

Kính thưa Trung Tướng,

Số bạc 3 Triệu đồng của ông Conéin cho mượn th́ Trung Tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:

- Ngày 1-11-63 Thiếu Tướng TMT Trần Thiện Khiêm 500.000$00 do Đại Tá Đặng Văn Quang làm biên nhận

- Ngày 1-11-63 Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tư Lệnh Q.Đ 3  500.000$00 do Đại Úy Phạm Viết Hùng nhận

- Ngày 10-11- 63 Thiếu Tướng có nhận thêm 50.000$00

- Ngày 4-11-63 Tặng Sư Đ̣an 5 do Thiếu Tướng Thiệu nhận 100.000$00

- Ngày 5-11- 63 Tặng Liên Đoàn TQLC của Đại Tá Lê Nguyên Khang 100.000$00 do Đại Uư Quế nhận

- Ngày 6-11-63, Đại Tá Trần Ngọc Huyến, Thị trưởng Đà Lạt nhận 100.000$00

- Ngày 9-11-63, Thiếu Tá Phan Hoà Hiệp, Thiết Giáp, nhận 100.000$00

- Ngày 19-11-63, Đại Úy Đào Ngọc Điệp, CLB Tổng Tham Mưu nhận 100.000$00

----------------------

Tổng Cộng : 1.550.000$00

 

 

Danh sách Thăng thưởng:  

- Trung Tá Đỗ Khắc Mai được thăng chức Tư Lệnh Không Quân

- Tư Lệnh Chung Tấn Cang thăng chức thành Tư Lệnh Hải Quân.  

- Tướng Tôn Thất Đính được chỉ định làm Quân Trấn Trưởng Sàig̣n. 

- Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm được xác nhận là Tổng Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu.

- Trung Tá Thân Đặng Tấn được chỉ định làm Tư Lệnh Cảnh Sát Sài G̣n.

- Tống Đ́nh Bắc được chỉ định coi Cảnh Sát Đặc Biệt.

- Trần Văn A được chỉ định làm Chánh Sở Hành Chánh của Tổng Nha Cảnh Sát.

- Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân được chỉ định làm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia.

- Thiếu Tướng Trần Tử Oai Bộ Trưởng Thông Tin & Tâm Lư Chiến.

- Tướng Nguyễn Giác Ngộ phụ trách Phật Giáo Vụ.

- Tướng Lê Văn Kim phụ trách Chính Trị Vụ.

- Tướng Phạm Xuân Chiểu phụ tá cho Tướng Kim, Trần Tử Oai và Đỗ Mậu.

- Đại Tá Trần Ngọc Huyến, Thị Trưởng Đà Lạt.

- Trung Tá Nguyễn Cao Kỳ được thăng lên Đại Tá.

- Thiếu Tá Trương Ngọc Lực được thăng Trung Tá.

- Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu được thăng Thiếu Tướng và xác nhận coi Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

- Đại Tá Nguyễn Hữu Có thăng Thiếu Tướng, làm Tư lệnh Quân Đoàn 3.

- Trần Bá Thành thăng Phó Tổng Giám Đốc CSQG.

- Nguyễn Văn Suân, Thẩm Phán cao cấp cho CSQG.

- Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Lễ được chỉ định coi Dân Vệ

- Đại Tá Đỗ Mậu thăng Thiếu Tướng và Giám Đốc Nha ANQĐ.

- Riêng Tôn Thất Đính và Trần Thiện Khiêm được vinh thăng Trung  Tướng.

- Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là giữ chức Tư lệnh CSQG của Biệt Khu  Thủ Đô.

- Thiếu Tá Trần Văn Dần Trưởng Khối Cảnh Sát Dă Chiến.

 

Theo suy đoán thô thiển của tôi th́ ai nhận nhiều tiền của CIA là người đó là kẻ phản bội ác ôn côn đồ bậc nhất. 

Số tiền của tên CIA Conéin giao cho Dương Văn Minh là 3 triệu đồng VN (tương đương 42.000 USD lúc bấy giờ).  Theo phiếu tŕnh th́ chi ra hết 1,550.000,00 đồng VN.  Vậy c̣n lại 1.450.000,00 đồng VN.  Tôi suy đoán 1,450,00 đồng VN là phần của ông Dương Văn Minh.  (Có thể sau nầy ông DV Minh c̣n chia cho một số người nữa), kế đó là Tôn Thất Đính 550.000$00, Trần Thiễn Khiên 500.000$00

Ông Thiệu được ít hơn Tôn Thất Đính tới 5 lần rưỡi, ít hơn Trần Thiện Khiêm 5 lần, ngang ngửa với nhiều ông khác, như Lê Nguyên Khang, Trần Ngọc Huyến, Phan Hoà Hiệp, thậm chí Đại Uư Đào Ngọc Điệp.

C̣n chuyện thăng cấp th́ búa xua, chứ đâu chỉ có một ḿnh ông Thiệu!  Cả Đại Uư Phạm Bá Hoa cũng được thăng Thiếu Tá dịp nầy.

Ghét ông Thiệu th́ ông Lũ Giang cứ ghét.  Nhưng cần công bằng vời mọi người, nhứt là với người đă khuất.

Kính,

Nguyễn Phước Đáng

Tb.- Hai văn kiện kể trên trích từ sách "Chính Biến 1-11-1963 của ông Ngô Đ́nh Châu, Thằng Mơ (San Jose) xuất bản, Nhà Sách Tự Lực phát hành, tháng 10-2009.  

--- On Wed, 10/14/09, Lu Giang <lugiang2003@yahoo.com> wrote: 

From: Lu Giang <lugiang2003@yahoo.com>

Subject: [VN-Politics] Ke phan boi [1 Attachment]

To: lugiang2000@vinet.com

Date: Wednesday, October 14, 2009, 5:09 PM 

Kẻ phản bội

Lữ Giang

Chúng ta có thể quên đi hay bỏ qua quá khứ để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng sự thật lịch sử không thể thay đổi được. Thế nhưng, trong những năm gần đây, có một số người đang cố gắng sửa lại lịch sử VNCH!

Hôm 5.10.2009, lễ chào quốc kỳ hàng tháng tại Tượng Đài Chiến Sĩ ở Westminster, California, đă được tổ chức với khoảng 200 người tới dự. Sau đó, lễ này được biến thành lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu! Đại Tá Phạm Văn Thuần, trưởng ban tổ chức, đă đứng lên phát biểu: “Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng là vị Tổng Tư Lệnh của Quân Lực VNCH. Ông đă là một chiến sĩ quốc gia cả đời phục vụ cho đất nước và dân tộc. Nay tưởng niệm đến người chiến sĩ kiên cường chống Cộng Sản này, chúng ta cùng cầu mong cho cố tổng thống được an nghỉ đời đời trên cơi vĩnh hằng.” Nhiều quan khách tham dự đă lên bầy tỏ ḷng ngưỡng mộ tinh thần “kiên quyết chống Cộng” của ông Thiệu. Đại Tá Thuần cho biết sang năm sẽ phối hợp cùng nhiều đoàn thể để tổ chức lễ tưởng niệm rộng lớn và trang trọng hơn.

Tiếp theo, một lễ tưởng niệm thứ hai đă diễn ra tại nhà hàng Regent West ở Santa Anna, cũng tại California, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Mai Anh, 80 tuổi, phu nhân của cựu Tổng Thống Thiệu, đến từ Boston, Massachusetts. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức, đă đưa bà Thiệu duyệt qua 2 hàng nữ quân quân danh dự dàn chào. Dân biểu tiểu bang California Trần Thái Văn đă trao cho bà Thiệu “Bằng Tưởng Niệm”!

Ông Hoàng Đức Nhă, người thân cận của ông Thiệu, cũng từ Massachusetts đến, ca ngợi cố Tổng Thống “đă đương đầu với Kissenger và các chính khách Hoa Kỳ cấu kết với cộng sản Tàu, CSBV bắt buộc VNCH phải kư vào Hiệp Định Ba Lê ngày 27.3. 1973”.

Năm 2008, lễ tưởng niệm này đă được tổ chức tại Best Western Falls Church Inc., Virginia.

SUY TÔN “BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ”?

Với những sự kiện trên, rơ ràng là có một nhóm đang âm mưu “phục hồi” địa vị của ông Thiệu, muốn ông đứng ngang hàng với vị thế của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, mặc dầu các tài lịch sử được tiết lộ trong thời gian gần đây cho thấy ông Thiệu là một tay sai chính của CIA trong kế hoạch làm đảo chánh lật đổ và giết Tổng Thống Diệm, sau đó được CIA đưa lên lănh đạo miền Nam để giúp nhóm tư bản quốc pḥng Mỹ đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam và thực hiện mục tiêu của họ. Thực hiện xong, họ bỏ miền Nam lại cho ông Thiệu quay cuồng với những hành động điên rồ khiến miền Nam bị mất một cách nhanh chóng, khoảng 94.000 chiến sĩ VNCH phải chịu cảnh lao tù cay nghiệt của Cộng Sản, gần 3 triệu người phải bỏ nước ra đi, và toàn dân miền Nam phải sống trong cảnh điêu linh.

Nhóm tay sai của CIA Mỹ làm đảo chánh và giết ông Diệm, trong đó Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Văn Thiệu đóng vai tṛ chủ chốt, đă bị Tổng Thống Johnson gọi là “một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” (a goddam bunch of thug). Nay một số người lại mưu toan tôn một tên “ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa” đă làm sụp đổ của miền Nam Việt Nam lên làm anh hùng! Đó là một sự nhục nhă đối với VNCH.

Chúng tôi biết có rất nhiều người lúc c̣n VNCH đă mang ơn ông Thiệu, nên họ nghĩ rằng phải làm “một cái ǵ đó” cho ông ta. Nhưng họ không thể làm sỉ nhục VNCH được. Đại văn hào Voltaire đă từng nói: “Ta cần sự lễ kính đối với người sống; đối với người chết, chỉ cần sự thật.”

Chúng tôi đă viết khá nhiều bài nói về sự phản bội của ông Thiệu và trách nhiệm nặng nề của ông trong việc làm mất miền Nam Việt Nam. Với nhiều sự kiện mới, trong bài này, chúng tôi sẽ chứng minh rơ hơn ông Thiệu là một kẻ phản bội Tổng Thống Diệm và tổ quốc, làm tay sai cho CIA lật đổ ông Diệm và đưa miền Nam vào những ngày đen tối. Trong bài sau, chúng tôi sẽ chứng minh sự yếu kém cả về chính trị lẫn quân sự và sự độc đoán ngu xuẩn của ông Thiệu đă làm mất miền Nam Việt Nam một cách nhanh chóng.

KHI CIA VÀO ĐẢNG CẦN LAO

Đại khái, ông Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5.4.1923 tại Ninh Thuận. Từ 1948 – 1949, ông theo học khóa sĩ quan trung đội trưởng tại Trường Sĩ Quan Đập Đá ở Huế cùng với Nguyễn Hữu Có, Hoàng Xuân Lăm, Đặng Văn Quang..., và đă tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy.

Năm 1951, qua sự mai mối của thân phụ của Chuẩn Tướng Lê Văn Tư, ông Nguyễn Văn Thiệu theo đạo Công Giáo để lấy cô Nguyễn Thị Mai Anh ở Mỹ Tho, con một gia đ́nh công giáo danh giá. Khi theo đạo, Nguyễn Văn Thiệu lấy tên thành là Martino. Cô Mai Anh sinh năm 1930, học trường bà phước ở Mỹ Tho. Lễ kết hôn được tổ chức vào ngày 18.7.1951. Hai ông bà có 4 người con.

Sau khi ông Diệm về chấp chánh, Trung Tá Tá Thiệu rất được ông Nhu tín nhiệm. Ông đă được cho đi học Khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại Command and General Staff College ở Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ, khóa 1957 – 1958 với Trần Thiện Khiêm.

Năm 1959 Trung Tá Thiệu lại được đi tu nghiệp tại Okinawa, Nhật Bản, và năm 1960 trở lại Hoa Kỳ học về vơ khí mới ở Fort Bliss.

Cuối năm 1960, ông Thiệu trở về Việt Nam và được thăng lên Đại Tá rồi được giao giữ chức vụ Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hành Quân của Tướng Dương Văn Minh với nhiệm vụ theo dơi Tướng Minh v́ Tướng này mới bị khám phá đang có liên lạc với Việt Cộng.

Năm 1962, có lẽ do sự sắp xếp của CIA, Đại Tá Thiệu đă xin gia nhập Đảng Cần Lao để được ông Nhu tin tưởng hơn. Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt và là Quân Ủy Trưởng của Đảng Cần Lao, nhưng lại thiếu sự bén nhạy về an ninh và t́nh báo, đă đón nhận Đại Tá Thiệu “một cách hoan hỷ”!

Trong kế hoạch xây dựng Ấp Chiến Lược, Đại Tá Thiệu đă có đóng góp nhiều ư kiến rất xuất sắc nên được ông Nhu khen ngợi. Sau đó, Đại Tá Thiệu được cử đi làm Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh ở Huế.

Đầu năm 1963, khi thấy t́nh h́nh ở Sài G̣n lộn xộn, theo đề nghị của ông Nhu, Tổng Thống Diệm đă đưa Đại Tá Thiệu từ Huế về làm Tư Lệnh Sư Đoàn 5 và Vùng 32 Chiến Thuật đóng ở Biên Ḥa, thay thế Đại Tá Nguyễn Đức Thắng. Đây là lư do đă khiến Đại Tá Thắng bất mản. V́ thế, khi được phe đảo chánh móc nối, Đại Tá Thắng nhận lời ngay. Đại Tá Thiệu được ông Nhu trao nhiệm vụ giải cứu thủ đô khi có đảo chánh. Ông Nhu không hề biết Đại Tá Thiệu là người của CIA.

LỰC LƯỢNG DÙNG ĐẢO CHÁNH

Sở dĩ các viên chức Hoa Kỳ phụ trách công tác vận động và tổ chức đảo chánh đă chú ư đến Tương Khiêm, Tướng Khánh và Đại Tá Thiệu v́ đây là ba nhân vật đang được ông Diệm và ông Nhu tin cậy. Cả Tướng Khánh lẫn Tướng Khiêm đă giải cứu ông Diệm trong cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960, c̣n Đại Tá Thiệu là “con cưng” của ông Nhu.

Tướng Khánh lúc đó đang làm Tư Lệnh Quân Đoàn II ở Pleiku, không thể chỉ huy cuộc đảo chánh được, nhưng ông có uy tín, có thể móc nối với các tướng khác.

Ngày 6.12.1962, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă kư Sắc Lệnh thăng Đại Tá Khiêm lên Thiếu Tướng và giao cho giữ chức vụ Tham Mưu Trưởng Liên Quân thay thế Tướng Nguyễn Khánh vừa được cử đi làm Tư Lệnh Quân Đoàn II. Ông Diệm có vẻ tin Tướng Khiêm hơn Tướng Khánh.

Trong tài liệu “Contacts with Vietnamese Generals” (Tiếp xúc với các tướng Việt Nam) do CIA công bố sau này nói rất rơ Tướng Khánh và Tướng Khiêm là “agents” của CIA.

CIA thấy rằng không lực lượng nào đang đóng tại Sài G̣n đủ khả năng chống lại Liên Binh Pḥng Vệ Phủ Tổng Thống và Lực Lượng Đặc Biệt của ông Diệm. V́ thế, CIA đă quyết định dùng Sư Đoàn 5 của Đại Tá Thiệu làm lực lương chính. Ông Nhu không thể ngờ Đại Tá Thiệu có thể phản bội ḿnh.

Trong công điện ngày 22.10.1963 gởi cho Phụ Tá Trưởng Pḥng T́nh Báo thuộc Bộ Quốc Pḥng, ông Jones, Tùy Viên Quân Sự tại Việt Nam, đă báo cáo rằng có ít nhất 4 tướng lănh và 6 đại tá tham gia đảo chánh, trong đó có Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5. (FRUSS, 1961 – 1863, Volume IV, tr. 419 - 420. Document 206).

Lúc 9 giờ 21 phút tối 29.10.1963 Trung Ương CIA ở Washington đă gởi cho Trạm CIA tại Sài G̣n một công điện nói về tương quan lực chung quanh Sài G̣n đă nói rơ Sư Đoàn 5 ở Biên Ḥa, về phía bắc, có 9.200 quân, do Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy, được tướng Đôn xác nhận toàn bộ sư đoàn này theo phe đảo chánh (Don’s claim of whole divison). Báo cáo do Hilsman soạn thảo ngày 29.10.1963 cũng đă xác định về sự tham gia đảo chánh của toàn bộ Sư Đoàn 5 ở Biên Ḥa, cách Sài G̣n khoảng 20 dặm như sau: “Tất cả theo đảo chánh.” (All with coup).

KẾ HOẠCH HÀNH QUÂN

Theo kế hoạch đảo chánh được tiết lộ về sau, ngoài Sư Đoàn 5 của Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, nhóm đảo chánh đă quyết định dùng hai tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến do Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên (cháu Đỗ Mậu), Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến chỉ huy làm lực lượng xung kích, Trung Đoàn 1 Thiết Giáp ở G̣ Vấp bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu và yểm trợ Thủy Quân Lục Chiến chiếm Dinh Gia Long, và khoảng 16.000 tân binh quân dịch ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung do Tướng Mai Hữu Xuân chỉ huy chiếm một số cơ sở phụ trong đô thành Sài G̣n

Theo sự sắp xếp của CIA, Trung Tướng Tướng Dương Văn Minh sẽ đứng ra thành lập và làm Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân cách Mạng (với sứ mạng giết ông Diệm và ông Nhu), Tướng Trần Văn Đôn là Phó Chủ Tịch; Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm thành lập kế hoạch hành quân và chỉ huy cuộc hành quân; Tướng Lê Văn Kim phụ trách soạn thảo các văn kiện sẽ được công bố, v.v.

Trước ngày đảo chánh, hai tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến do Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên chỉ huy gồm có Tiểu Đoàn 1 của Đại Úy Trần Văn Nhựt và Tiểu Đoàn 4 của Đại Úy Lê Minh Hằng, được lệnh mở cuộc hành quân giả đánh vào núi Thị Văi ở Ba Rịa, rồi bất thần quay về chiếm Tổng Nha Công An Cảnh Sát, đài Phát Thanh Sài G̣n và tấn công vào Dinh Gia Long.

Trung Đoàn 1 Thiết Giáp ở G̣ Vấp do Đại Úy Dương Hiếu Nghĩa chỉ huy, được phân công như sau: Chi Đoàn 1/1 Chiến Xa M24 do Đại Úy Bùi Văn Ngăi chỉ huy, yểm trợ chiếm Thành Cộng Ḥa và Dinh Gia Long. Hai Chi Đoàn Thiết Vận Xa M113 là 4/1 do Đại Úy Trần Văn Thoàn chỉ huy và 5/1 do Trung Úy Nguyễn Văn Tỷ (thay Đại Úy Hà Mai Việt) chỉ huy, sẽ phối hợp với hai Chi Đoàn Thám Thính M114 là 2/1 và 3/1 bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu.

Lực lượng của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung chiếm phi trường Tân Sơn Nhứt, Bộ Tổng Tham Mưu và Đài Phát Thanh Quân Đội ở Quang Trung.

Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu đưa Sư Đoàn 5 bao vây Sài G̣n và sẽ tiến vào thủ đô khi các lực lượng ở bên trong bắt đầu khai chiến.

ĐÁNH LỪA ÔNG DIỆM

Vấn đề quan trọng là làm sao đưa Lực Lược Đặc Biệt ra khỏi Thủ Đô và chuyển Sư Đoàn 5 vào mà không bị nghi ngờ ǵ cả. Do đó, một tuần trước ngày đảo chánh, Tướng Trần Văn Đôn đă vào tŕnh Tổng Thống Diệm rằng các tin t́nh báo cho biết một số đơn vị Việt Cộng đă xâm nhập vào vùng ven đô. Đặc biệt tại khu Hố Ḅ ở Củ Chi, Gia Định, phía Tây và Tây Bắc Sài G̣n. Tại đây, Việt Cộng đă thiết lập một vùng Tam Giác Sắt với hệ thống mật khu ṿng đai như Hố Ḅ, Bời Lời và Long Nguyên. Việt Cộng đă xử dụng Hố Ḅ làm địa bàn liên lạc. Tướng Đôn xin Tổng Thống cho xử dụng Lực Lượng Đặc Việt và Sư Đoàn 5 để mở cuộc hành quân tảo thanh Việt Cộng. Tổng Thống đồng ư.

Được sự chấp thuận của Tổng Thống Diệm, Tướng Đôn đă ra lệnh cho Đại Tá Lê Quang Tung cho lập kế hoạch hành quân đưa Lực Lượng đi tảo thanh vùng Hố Ḅ, c̣n Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu lập kế hoạch hành quân vùng ven đô.

Được lệnh, Đại Tá Thiệu đă ra lệnh cho Thiếu Tá Lộ Công Danh, Trưởng Pḥng 3 Sư Đoàn 5, lập kế hoạch hành quân. Kế hoạch này được đặt tên là “Kế Hoạch Hành Quân Rừng Sát”. Theo kế hoạch, Trung Đoàn 7 sẽ về đóng tại Hàng Xanh, Trung Đoàn 8 đóng tại cầu B́nh Lợi và Trung Đoàn 9 đóng ở cầu Bến Lức. Đây là lực lượng chính của quân đảo chánh.

Ngày 31.10.1963, Tổng Thống Diệm đă kư Sự Vụ Lệnh cho phép mở cuộc hành quân tảo thanh Việt Cộng ở khu Hố Ḅ. Ông Diệm đă trúng kế CIA!

Có Sự Vụ Lệnh này, Tướng Đính đă ra lệnh cho Đại Tá Lê Quang Tung xử dụng Lực Lượng Đặc Biệt mở cuộc hành quân giải tỏa khu Hồ Ḅ, đưa Lực Lượng này ra khỏi Thủ Đô. Mật lệnh giữa Quân Đoàn III và Lực Lượng Đặc Biệt là Bravo I. Trong khi đó Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu được lệnh đưa Sư Đoàn 5 về Sài G̣n để mở “cuộc hành quân ven đô”. Nhưng Đại Tá Thiệu chỉ được đem quân vào Thủ Đô để tấn công Dinh Gia Long khi có mật lệnh Bravo II.

(Tôn Thất Đính, 20 năm binh nghiệp, tuần báo Chánh Đạo, San Jose, 1998, tr. 437)

Nhiều người không hiểu mật lệnh Bravo I và Bravo II là ǵ, đă cho rằng Bravo I là cuộc đảo chánh giả do ông Nhu dự tính thực hiện, sau đó làm Bravo II để bắt các thành phần định đảo chánh. Sự thật không phải như vậy, Tướng Đính đă xác nhận Bravo I và Bravo II là kế hoạch hành quân đánh lừa ông Diệm như đă nói trên.

PHÁ THẾ GỌNG KỀM CỦA ÔNG NHU

Để bảo vệ Thủ Đô, ông Nhu giao cho Quân Đoàn III chỉ huy luôn Sư Đoàn 7 ở Định Tường và cử Đại Tá Lâm Văn Phát làm tư lệnh sư đoàn này thay Đại Tá Bùi Đ́nh Đạm. Ông Nhu nghĩ rằng Sư Đoàn 5 giữ phía Bắc và Sư Đoàn 7 giữ phía Nam sẽ tạo thành một “thế gọng kềm Nam – Bắc” bảo vệ Thủ Đô khi có nguy biến. Đại Tá Phát được lệnh phải đến tŕnh diện Quân Đoàn III vào ngày 30 hay 31.10.1963 và đến nhận chức ở Mỹ Tho vào ngày 1.11.1963. Nhưng khi đến tŕnh diện ở Quân Đoàn III, Đại Tá Phát đă bị nhóm thuộc đơn vị tham mưu do Đại Tá Nguyễn Hữu Có chỉ huy, bí mật giữ lại tại Quân Đoàn III trước khi Trung Tá Nguyễn Khắc B́nh tố cáo với ông Nhu rằng Đại Tá Có rủ rê ông tham gia đảo chánh.

Tướng Trần Văn Đôn cho biết thêm:

Tối ngày 31 tháng 10, sau khi dùng cơm ở nhà hàng Trung Hoa với Tướng Weede, Tham Mưu Trưởng của Tướng Hatkins, ông có ghé thăm Tướng Đính tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III vào lúc 11 giờ 30 và nói quyết định của ông đưa Đại Tá Nguyễn Hữu Có xuống làm Tư Lệnh Sư Đoàn 7 kể từ ngày 1.11.1963. Trưa 1.11.1963, Tướng Đính gọi điện yêu cầu Tướng Trần Văn Đôn ra lệnh cho Đại Tá Đạm bàn giao Sư Đoàn 7 cho Đại Tá Có. Tướng Đôn đă ra lệnh ngay.

Như vậy, cái “thế gọng ḱm Nam – Bắc” mà ông Nhu quyết định thành lập để bảo vệ Thủ Đô đă bị biến thành cái gọng ḱm đánh sập chế độ. Ông Nhu không hề hay biết ǵ về chuyện này.

CẦM CHÂN ÔNG DIỆM VÀ ÔNG NHU

Đại Sứ Lodge tuy tuyên số sẽ về Washington ngày 31.10.1963 để báo cáo t́nh h́nh, nhưng ông không về v́ giờ đảo chánh đă đến, ông không muốn giao quyền chỉ đạo cuộc đảo chánh cho Tướng Harkins như Washington đă khuyến cáo, v́ Tướng Harkins không muốn có cuộc đảo chánh. Đô Đốc Harry D. Felt, Tư Lệnh Thái B́nh Dương, đột nhiên đă đến thăm Sài G̣n vào chiều 31.10.1963, được đưa vào Dinh Gia Long gặp ông Diệm lúc 10 giờ sáng ngày 11.1.1963 để cầm chân ông Diệm cho các tướng lănh hành động. Trong khi đó, Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5, sẽ đến Dinh Gia Long vào cùng lúc đó, giả vờ báo cáo về t́nh h́nh với ông Nhu để cầm chân ông Nhu.

1.- Ông Lodge và Đô Đốc Felt đến cầm chân ông Diệm

Mặc dầu hôm 1.11.1963 là ngày Lễ Chư Thánh, một ngày nghĩ, Đại Sứ Lodge đă dẫn Đô Đốc Felt vào Dinh Gia Long gặp Tổng Thống Diệm. Theo ông Lodge, ông Diệm vẫn độc thoại về những ǵ đă nói với Bộ Trưởng McNamara, Tướng Taylor, Tướng Harkins và ông hôm 29.9.1963. Sau đó, ông Diệm nói thêm những điều sau đây với sự thẳng thắn không b́nh thường:

(a) CIA đă đầu độc bầu không khí bằng cách đưa ra tin đồn về những cuộc đảo chánh chống lại ông ta. 

(b) Kế hoạch rút lui viện trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ phương hại đến nỗ lực chiến tranh.

(c) Chính Phủ Hoa Kỳ đă hoàn toàn sai lầm khi rút trợ cấp cho Lực Lượng Đậc Biệt.

Cuộc tranh luận kéo dài từ 10 giờ đến 11 giờ 15 sáng.

2.- Đại Tá Thiệu đến cầm chân ông Nhu.

Ông Cao Xuân Vỹ cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 1.1.1963, trong khi Đại Sứ Lodge dẫn Đô Đốc Felt vào thăm ông Diệm, Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5, đến gặp ông Nhu. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Ông có hỏi ông Nhu có chuyện ǵ không. Ông Nhu trả lời rằng t́nh h́nh đều yên ổn. Đại Tá Thiệu cho biết Sư Đoàn 5 đang mở cuộc hành quân ven đô để tảo thanh Việt Cộng. Ông Nhu tỏ ra yên tâm khi để cho Lực Lượng Đặc Biệt rời khỏi Sài G̣n, v́ đă có Sư Đoàn 5 của Đại Tá Thiệu “bảo vệ” Thủ Đô!

Trong khi đó, tối hôm 31.10.1963, Đại Tá Thiệu đă cho Trung Đoàn 7 do Thiếu Tá Vũ Ngọc Tuấn làm Trung Đoàn Trưởng, từ Ngă Ba Tam Hiệp, Biên Ḥa, tiến theo xa lộ Biên Ḥa đến đóng ở ngả ba đi Vũng Tàu. Trung Đoàn 8 do Thiếu Tá Nguyễn Văn Tư làm Trung Đoàn Trưởng, từ Bến Cát, B́nh Dương, về đóng ở Lái Thiêu. Riêng Trung Đoàn 9 do Thiếu Tá Ṿng Đồng Phóng làm Trung Đoàn Trưởng, gặp khó khăn hơn v́ phải đợi một tiểu đoàn giao khu Hố Ḅ lại cho Lực Lượng Đặc Biệt đến thay thế mới rút ra quốc lộ 22 (Tây Ninh – Sài G̣n), kết hợp với một tiểu đoàn khác từ Tây Ninh đến đóng ở vùng G̣ Dầu. Tất cả chuẩn bị tiến về Sài G̣n.

Hai cuộc gặp gỡ “cầm chân” nói trên đă khiến các cấp chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ Sài G̣n không thể báo tin cho ông Diệm biết họ được mời đến họp tại Bộ Tổng Tham Mưu.

Đúng 1 giờ trưa, Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho một số đơn vị của cả ba trung đoàn thuộc Sư Đoàn 5 di chuyển về Saigon, một phần đóng ở ngả tư Hàng Xanh, một phần đóng ở cầu B́nh Lợi và một phần đóng ở Phú Lâm để ngăn chận quân cứu viện từ ngoài tiến về giải cứu Sài G̣n.

VAI TR̉ CỦA SƯ ĐOÀN 5

Ông Cao Xuân Vỹ, Tổng Giám Đốc Thanh Niên, cho biết lúc 1 giờ 30, khi nghe tiếng súng bắt đầu nổ ran tại một vài nơi ở Sài G̣n, ông đă gọi cho ông Ngô Đ́nh Nhu tại Dinh Gia Long để hỏi thăm tin tức. Ông Nhu bảo ông Vỹ đi quanh một ṿng xem t́nh h́nh như thế nào. Ông Vỹ lái xe đi một ṿng rồi vào báo tin cho ông Nhu biết t́nh h́nh vẫn yên tỉnh. Ông Nhu hỏi: “Chúng nó lấy lực lượng đâu để đảo chánh?” Ông Nhu nhắc lại sáng nay Đại Tá Thiệu mới đến đây nói chuyện và báo cáo t́nh h́nh vẫn yên tĩnh!

V́ thành Cộng Ḥa được pḥng thủ khá kiên cố nên Tiều đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến và Thiết Giáp không thể chọc thủng được. Tướng Trần Văn Đôn ra lệnh cho Đại Tá Thiệu đưa Sư Đoàn 5 tấn công vào Thành Cộng Ḥa, nhưng Đại Tá Thiệu trả lời chưa chuyển quân tới Sài G̣n được, mặc dầu lúc đó Trung Đoàn 7 đang có mặt trên xa lộ Biên Ḥa. Đại Tá Thiệu muốn xem t́nh h́nh như thế nào rồi mới quyết định hành động.

Buổi chiều, bản doanh của Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Sư Đoàn 5 và một bộ phận chỉ huy của Trung Đoàn 7 đă được đưa vào đặt tại Trường Đại Học Sư Phạm ở đường Cộng Ḥa. Một phần của lực lượng Trung Đoàn 7 đă tiến vào chiếm giữ một số vị trí đă định ở thủ đô.

Cho đến giữa đêm mồng 1 rạng ngày 2.11.1963, Tiểu Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến của Đại Úy Trần Văn Nhựt và Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù từ Trung Tâm Vạn Kiếp đến, vẫn không phá vỡ được Thành Cộng Ḥa. Đại Úy Bùi Ngươn Ngăi chỉ huy Chi đoàn 1/1 Chiến Xa M24 tiến lên khai chiến với Liên Binh Pḥng Vệ ở Thành Cộng Hoà th́ bị bắn tử thương ngay trong chiến xa. Cái chết của Đại Úy Ngăi ngay trong chiến xa đă khiến các chi đoàn chiến xa tham gia đảo chánh phải chùng lại.

Sau cái chết của Đại Úy Ngăi, Tướng Đôn lại ra lệnh cho Đại Tá Thiệu phải cho Sư Đoàn 5 tấn công ngay. Không thể tŕ hoản được nữa, Đại Tá Thiệu đă ra lệnh cho Trung Đoàn 7 do Thiếu Tá Vũ Ngọc Tuấn chỉ huy, Đại Đội 5 Thám Báo và một pháo đội hổn hợp mở cuộc tấn công yểm trợ. Với sự yểm trợ của Sư Đoàn 5, lực lượng đảo chánh vẫn không chiếm được Thành Cộng Ḥa.

Tướng Tôn Thất Đính cho Tướng Đôn biết Đại Tá Lâm Văn Phát t́nh nguyện chỉ huy cuộc tấn công vào Thành Cộng Hoà. Tướng Đôn hứa sẽ thăng Đại Tá Lâm Văn Phát lên Thiếu Tướng nếu Đại Tá Phát thanh toán xong Thành Cộng Hoà. Nhưng sau đó không nghe tin ǵ về việc Đại Tá Phát tấn công vào Thành Cộng Hoà. Có lẽ Đại Tá Thiệu không chịu trao quân.

Tướng Đôn ra lệnh Tiều Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến của Đại Úy Lê Hằng Minh bao vây Dinh Gia Long, và hứa sẽ cho lực lượng của Sư Đoàn 5 và chiến xa đến yểm trợ sau khi chiếm xong Thành Cộng Hoà.

Lúc 3 giờ sáng ngày 2.11.1963, sau khi vừa chiếm xong Thành Cộng Hoà, Tướng Đôn ra lệnh cho Đại Tá Thiệu tấn công vào Dinh Gia Long.

Mặc dầu trong Dinh Gia Long chỉ có một Đại Đội Cận Vệ do Thiếu Tá Huỳnh Văn Lạc chỉ huy, nhưng việc tấn công Dinh Gia Long không dễ dàng v́ tại đây có những công sự chiến đấu rất vũng chắc. Vă lại, c̣n nhiều đại đội bộ binh và chi đội thiết giáp của Liên Binh Pḥng Vệ đang đóng tại Dinh Độc Lập, Vườn Tao Đàn và Sở Thú. Họ chưa có hành động nào v́ phải chờ lệnh của Tổng Thống Diệm. Tướng Đôn ra lệnh cho Tướng Đính phải thanh toán Dinh Gia Long trước khi hừng sáng, nhưng đến 4 giờ 30 sáng 2.11.1963, Tướng Đính cho biết Thiết Giáp của quân đảo chánh ở ngoài và Thiết Giáp bảo vệ Dinh Gia Long không muốn đánh nhau. Tướng Đính ra lệnh cho Đại Tá Thiệu phải chiếm được Dinh Gia Long trước 6 giờ sáng.

Bổng nhiên, lúc 5 giờ 15 sáng 2.11.1963, Tổng Thống Diệm đă ra lệnh cho Liên Binh Pḥng Vệ buông súng, sau đó ông và ông Nhu rời khỏi nhà Mă Tuyên để đi vào nhà thờ Cha Tam.

Chiều 3.2.1963, chính Tướng Trần Thiện Khiêm đă đích thân đến Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 5 ở Biên Hoà gắn lon Thiếu Tướng cho Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu.

Trong một cuốn băng dài 30 tiếng đồng hồ do thư viện Johson Library ở Austin, Texas, công bố ngày 28.2.2003, Tổng Thống Johson có kể lại với Thượng Nghị Sĩ Eugene McCarthy:

“Ngài nhớ, lúc đầu họ nói với tôi về Diệm. Ông ta tham nhũng và ông ta phải bị giết. V́ thế, chúng ta đă giết ông ta. Tất cả chúng ta đă họp lại với nhau và xử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa (a goddam bunch of thug) để hạ sát ông ta. Bây giờ chúng ta không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó.”

Trong bài tới, chúng tôi sẽ tŕnh bày tiếp Tướng Nguyễn Văn Thiệu làm tay sai cho CIA đă làm mất miền Nam như thế nào.

Lữ Giang

(Ngày 12.10.2009)

 

 

 <<< Trở về trang chính   Tổng thống NGÔ Đ̀NH DIỆM

 <<< Trở về trang chính     ĐẠI CÁO TRẠNG

 <<< Trở về trang chính   Phương Sách Giành Lại  CHỦ QUYỀN

 

 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage