Bùi Như Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tưởng niệm cố Tổng Thống Gioan Baotixita (Jean Baptista) Ngo Dinh Diem
Bị thảm sát ngày 2 tháng 11 năm 1963. Bởi nhóm tướng lănh đảo chánh: "Hữu Dơng, Vô Mưu"

  

 

 

 

  

Thời nào dân Việt sướng nhất

Joseph Vinh

Lúc c̣n bé tôi thường được nghe các vtiền bối nói rằng: "Thời Đệ Nhất Cộng Hoà ai cũng được sung túc, ngủ không phải đóng cửa…".  

Câu nói trên tôi hiểu được khi trưởng thành, khi đă biết nghĩ đến hưng thịnh của quốc gia, hạnh phúc của người dân. Hôm nay ngày cuối tuần, đi lang thang ngoài phố chợt nhớ đến những ngày này trước đây 46 năm nhóm tướng lănh đă bạo động  giết chết Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng người em là ông Ngô Đ́nh Nhu cố vấn, chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng Hoà.

Câu nói trên của các vị tiền bối lại trở về xâm chiếm tâm tư tôi… tôi quyết định ghé vào thư viện trường đại học kiếm sách đọc cho rơ vấn đề. Là người thực tế nên tôi kiếm sách viết về nền kính tế và đời sống của người dân thời bấy giờ.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lục lọi tôi chỉ kiếm được 1 quyển sách về phát triển kinh tế tại Miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1975 do Douglas C. Dacy của đại học Austin (Texas) viết vào năm 1986.  

Ở Việt Nam công nhân và người dân lao động là thành phần chiếm đa số trong xă hội nên mức sống của họ có thể là cán cân đo lường sự chăm lo cho dân của chính phủ đang cai trị quốc gia. Với mục đích đó tôi kính cùng Quí Vị quan sát những điểm sau đây:  

- Lương công nhân từ 1956 đến 1974 và lương công nhân năm 2006

- Giá gạo của các năm 1956 đến 1974, cùng giá gạo của năm 2006

- Chỉ số giá tiêu thụ của công nhân từ 1956-1974

- So sánh lương công nhân và chỉ số giá tiêu thụ từ 1956-1974

- Lương công nhân tính ra kg gạo  

Năm 2006 được chọn để so sánh v́ năm 2006 là một trong những năm phát triển mạnh nhất của Việt Nam cộng sản.

 

Lương Công nhân lao động  

Lương của người lao động được phân biệt có nghề hay không có nghề chuyên môn. Sự chêch lệch giữa lương của người có nghề và không có nghề rơ ràng nhất vào năm 1956 với 76%:

Năm

 

 

lương ngày cho thợ chuyên môn

 

lương ngày
cho thợ nam

 

Chỉ số giá tiêu thụ của dân lao động (1962=100)

 

Giá gạo
(1 kg)

1956

 

88,9

 

50,5

 

96,4

 

4,6

1957

 

91,5

 

58,6

 

92,0

 

4,4

1958

 

101,5

 

72,3

 

90,2

 

4,8

1959

 

100,0

 

69,3

 

92,4

 

3,9

1960

 

102,5

 

72,3

 

91,2

 

4,0

1961

 

102,7

 

73,7

 

97,0

 

5,2

1962

 

106,1

 

75,7

 

100,0

 

5,2

1963

 

110,6

 

77,2

 

107,9

 

5,3

1964

 

114,4

 

81,0

 

110,4

 

5,5

1965

 

126,6

 

90,1

 

128,4

 

6,5

1966

 

190,6

 

132,6

 

209,6

 

10,5

1967

 

314,5

 

208,2

 

299,4

 

20,3

1968

 

371,9

 

255,0

 

380,0

 

20,7

1969

 

449,9

 

311,6

 

463,1

 

31,4

1970

 

592,6

 

416,4

 

633,5

 

40,2

1971

 

772,9

 

516,5

 

749,3

 

48,0

1972

 

870,1

 

652,1

 

938,3

 

72,3

1973

 

1104,0

 

843,0

 

1355,5

 

111,7

1974

 

1493,0

 

1039,0

 

2004,5

 

171,3

             

2006

 

54000

 

32000

     

6283

 

Lương của người lao động vào năm 2006 được tính dựa vào dữ kiên của trang báo

http://www3.tuoitre.com.vn/ViecLam/Index.aspx?ArticleID=166977&ChannelID=269.

Qua bài này lương tháng công nhân là 800.000đ và lương của nhân viên bảo dưỡng sửa chữa trung b́nh 1.350.000đ (từ 1.200.000đ - 1.500.000đ). Công nhân làm việc 6 ngày một tuần, mỗi tháng làm việc ít nhất 25 ngày, v́ thế lương ngày của công nhân là 32000 = 800.000/25 và cho công nhân có tay nghề là 54000. Giá gạo cho năm 2006 được tính theo giá trung b́nh từ cách tỉnh miền Tây Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long lấy từ bài http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-gao-lien-tuc-tang/20645402/88/.  

Chỉ số giá tiêu thụ của người lao động được tính dựa trên phát triển giá cả những sản phẩm mà giới này thường dùng và dựa trên căn bản giá của năm 1962. Chỉ số giá tiêu thụ cho năm 2006 dựa trên căn bản giá năm 1962 cần nhiều dữ kiện nên rất tiếc không thể thực hiện được trong phạm vi bài viết ngắn này.  

Lương của người lao động không có nghề tăng 50% trong ṿng 6 năm từ 1956 đến năm 1962 trong khi đó vật giá chỉ tăng tổng cộng 3,6% trong thời gian này. Nghĩa là đời sống của người dân tăng rất cao, ít nhất 46% trong ṿng 6 năm  trời. Đặc biệt vật giá giảm hơn 4,4% vào năm 1957 và giảm gần 2% trong năm 1958 trong khi lương thợ tăng hơn 23% trong năm này.  

Biểu thị trên đây so sánh chỉ số lương người lao động không có nghề và chỉ số giá tiêu thụ trên tiêu chuẩn của năm 1962. Đường xanh biểu thị cho chỉ số lương thợ, đường đen cho chỉ số giá tiêu thụ. Nếu đường xanh nằm bên dưới đường đen có nghĩa là đời sống của người thợ thấp hơn năm 1962. Năm 1963 đường xanh nằm dưới đường đen, vật gía tăng cao hơn lương, đời sống nguời lao động thấp hơn năm 1962. Điều này có thể giải thích rằng, sự biến loạn trong năm 1963 đă làm vật giá tăng nhảy vọt.  

Mỗi ngày người lao động làm được bao nhiêu kí gạo?  

Phương pháp so sánh lương người lao động giữa các thời đại tại Việt Nam hữu hiệu nhất là so sánh đồng lương tính ra bằng sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như phần trên chúng ta đă so sánh với những năm từ 1956 đến 1974. Để có thể so sánh với năm 2006 cụ thể và đon giản nhất chúng ta là tính ra bằng gạo. Sự so sánh này có tính cách tương đối, bởi v́ người lao động và gia đ́nh của họ tiêu thụ những sản phẩm khác ngoài gạo hàng ngày, đồng thời giá cả sản phẩm nông nghiệp giảm mạnh do cải tiến kỹ thuật trong ngành nông nghiệp :  

Lương một ngày của người thợ (Lao Động) 

             Năm

 

 lương thợ  tính ra kg gạo

 

lương thợ chuyên môn tính ra kg gạo

1956

 

11,0

    19,3  

1957

 

13,3

    20,8  

1958

 

15,1

    21,1  

1959

 

17,8

    25,6  

1960

 

18,1

    25,6  

1961

 

14,2

    19,8  

1962

 

14,6

    20,4  

1963

 

14,6

    20,9  

1964

 

14,7

    20,8  

1965

 

13,9

    19,5  

1966

 

12,6

    18,2  

1967

 

10,3

    15,5  

1968

 

12,3

    18,0  

1969

 

9,9

    14,3  

1970

 

10,4

    14,7  

1971

 

10,8

    16,1  

1972

 

9.0

    12,0  

1973

 

7,5

    9,9  

1974

 

6,1

    8,7  

2006

 

5,1

    8,6  

  Mặc dù báo chí trong nước cũng như một số các báo chí Tây phương khen ngợi sự phát triển kinh tế gần đây của Việt Nam và mặc dù bỏ qua sự kiện giảm giá của sản phẩm nông nghiệp, nhưng theo bảng tính trên, người lao động Việt Nam có lương cao nhất trong những năm thời Đệ Nhất Cộng Hoà, trước đây nửa thế kỷ, và thấp nhất trong năm 2006 trong thời XHCNVN.  

Lương của người lao động trong năm 2006 tính ra được   5,1 kg gạo một ngày,

                                      trong khi năm 1960 họ làm được 18,1 kg gạo.

Thế giới mỗi ngày mỗi phát triển, đời sống con người măi cải thiện, thăng tiến.  

Tại sao đời sống người dân Việt Nam măi đi thoái lui ?  

Nguyễn Hội

01.11.2009

để tưởng niệm cố TT Ngô Đ́nh Diệm

 From: Joseph Vinh <jovinh_aussie@yahoo.com.au>
Date: 2009/11/1
Subject: [PhoNang] Tưởng niệm cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngo Dinh Diem
To: KQVN Group <kqvn@yahoogroups.com>, Quynh USA Dang <dangtranusa@yahoo.com>, PhoNang@yahoogroups.com, Loc Buu VNAF Huong Nguyen <lochuong65@yahoo.com.au>, 569cophi@yahoogroups.com, Long Thanh VNAF Le <minhlong06@gmail.com>, Quoi Thanh Pham <quoipham@gmail.com>, Cung Van Nguyen Phaolo <cungotto@yahoo.com>, Tay Van CQN Nguyen <taynguyen802@yahoo.com.au>, Dinh Duy HQ Ninh <dinhdninh@hotmail.com>, Chi Huu Du <duhuuchi@gmail.com>, Tinh Khac Vu <tinh_khac58@yahoo.com>, Adelaide Tuan Bao <editor@adelaidetb.com.au>, Tuan Linh Nguyen <tonylinhaus@yahoo.com>, quangsdb@yahoo.com, Josephliem253@yahoo.com.au, Dong Van TuLuc Van USA Dao <dondaotl@yahoo.com>, Quang Co Canada Nguyen <co.quang@yahoo.ca>, Trinh Son Jean Pham USA <joejeankl@yahoo.com>, Kieu Ai To <maryoptom@hotmail.com>, "Sr. Nga My Vu" <mariangavu@hotmail.com>, Co VNAF Khai Vu <vukhaico@bigpond.net.au>, Quang Xuan VNAF Tran <trantang291@hotmail.com>, Long Huynh <DHLong47@hotmail.com>, Hung Dust Off 33 Nguyen <hungnguyen33@hotmail.com>, Mau Van Nguyen <nguyen_house38@internode.on.net>, Dan Van Nguyen <danhuyendan@yahoo.co.uk>, Tuat Huu Nguyen <tuatnguyen@bigpond.com>, Thanh Ngoc Phung <jamesphg@virginbroadband.com.au>
Cc: NGUYEN QUAT <lmdomquat@gmail.com>, Hai Rau An Thai <hoahairau@yahoo.com>, "Fr. Khai Van Nguyen DCCT" <nguyenvankhai@gmail.com>, "Fr. Kien Van Hai Phong" <vankien71@gmail.com>

 

 

Bổ Túc:   http://www.lichsuvietnam.biz/ttngodinhdiem32.htm

Thời Để nhất cộng ḥa, lương thấp nhất là công nhân vệ sinh đường phố, làm 6 ngày 1 tuần, một tháng lănh 1.200 đồng.

Lương công chức công nhật thấp nhất 2.100 đồng một tháng. Làm việc 5 ngày rưỡi. ( thứ bẩy làm nửa ngày)

Lương Công nhân vệ sinh thời Đệ Nhất Cộng Hoà mua được 4 tạ gạo

Luơng công chức thấtp nhất thời Đệ Nhất Cộng Hoà mua được 7 tạ gạo

Giá gạo thời Đệ nhất cộng ḥa 300 đồng 1 tạ. Giá vàng 280 đồng 1 chỉ.

Hiện nay năm 2009 tại Việt Nam cộng sản, lương giáo viên Cấp 2 ( trung học đệ nhất cấp xưa), 2 triệu 2 một tháng. Gạo loại thường 1 triệu đồng 1 tạ.  Gạo ngon 1 triệu 8 một tạ. Vàng có ngày lên 2 triệu 4 một chỉ.

Lương giáo viên cấp 2 thời cộng sản hiện nay 2009 mua đuợc 2 tạ gạo loại thường.

 

 

 <<< Trở về trang chính   Tổng thống NGÔ Đ̀NH DIỆM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage