LÊ KHẢ PHIÊU CHƠI GÁI

 

 

NHẬN ĐỊNH:    Lư do Việt Cộng  dâng đất cho Trung Cộng được nêu ra là

 

1) Lê Khả Phiêu bị TC gài mỹ nhân kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm TC năm 1988 và sanh được một bé gái. LKP không đem con về v́ sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần TC gửi văn thư đ̣i lấn vùng biển vào tháng 01/1999 ... Đồng thời đ̣i đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút kư bản hiến biển ngày 30/12/1999.

 

Trích từ

Tài Liệu T́nh Báo Về Vụ CSVN Bán Nước Cho TC


Đây là điều tiết lộ do tên gián điệp Ḥang Minh Chính [chúng ta thấy rơ bộ mặt gián trá của tên Ḥang Minh Chính là do chi tiết nầy] nêu ra, vụ việc do chính các mưu sĩ t́nh báo TC-VC bày đặt.

 

Chúng ta xác quyết là bịa đặt v́  không có ai chơi gái mà sợ mang tiếng đến nỗi phải cắt giang sơn xă tắc dâng cho ngoại bang.

 

Chúng dâng hết đất nầy tới biển kia, rồi bây giờ lại c̣n dâng thêm, dâng hiến đều đều cho Trung Cộng th́ không lư cũng do chơi gái, v́ lư do nầy đă tung ra rồi.

 

Tất cả lư do nêu ra là ba xạo. Cái ǵ của bọn Cờ Máu đều là ba xạo.

 

Sự tiết lộ "Lê Khả Phiêu chơi gái" do một "người bất măn" với chế độ là Ḥang Minh Chính tiết lộ ra. Làm như vậy mới có "cơ sở" mới lừa được một số người nhẹ dạ. Chúng lại khua chuông đánh trống để tô son điểm phấn cho Ḥang Minh Chính thành một vĩ nhân chống Đảng, chống cả chủ nghĩa Mac Lê, mà Ḥang Minh Chính là cựu Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Mác Lê.

 

Ḥang Minh Chính đi Mỹ trong ư đồ lừa gạt người Việt Tỵ Nạn Cộng sản bằng cách cổ súy lập tục Tiểu Diên Hồng với bọn phản trắc trá hàng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Thiện DơM, BS Nguyễn Xuân Ngăi c̣ mồi v.v. , cho nên nh́n vào những con lật đật nầy th́ những người Quốc gia sáng suốt đă thấy cái tẩy của sự mưu đồ dàn dựng tṛ hề rẻ tiền.

 

Ḥang Minh Chính đă là con bài đối lập cuội, th́ cái ǵ nó tiết lộ ra tất nhiên có chủ đích. Khi xong nhiệm vụ đă tiết lộ về "Lê Khả Phiêu chơi gái" th́ con bài Ḥang Minh Chính liền bị bức tử.

 

Đàng sau vụ dàn dựng "Lê Khả Phiêu chơi gái"  ba xạo, th́ chúng ta thấy rơ việc cắt đất cắt biển rất trọng đại th́ phải do những động lực to lớn khác:

 

1 )  Món nợ cơm áo và khí giới mà VC đă vay của TC trong 20 năm để đánh chiếm Miền Nam  th́ phải trả bằng một giá rất đắc.

2 ) Phải thực hiện bây giờ mới béo bở cho TC, v́ bọn cầm đầu VN bây giờ là con đẻ của Tàu, do kế họach cấy giống một cách kỹ nghệ "Tiết Cương, Đoàn Dự" mà có được.

3 )  Không thể nào tuyên bố lư do "cắt đất, cắt biển" để trả nợ viện trợ của TC cho VC đánh Miền Nam, v́ tuyên bố như vậy nhân dân sẽ một sớm một chiều đứng lên thanh tóan cái lũ "hại nhà, hại nước, hại dân". 

 

Tuy nhiên dù bọn Cờ Máu chúng bay có bịa đặt  "Lê Khả Phiêu chơi gái" hay bất cứ lư do ǵ khác cũng không thể nào qua nổi kính chiêu yêu của ta.

 

Bùi Như Hùng

tháng 1 - 2009

 

 Chúng bay đă tàn hại dân tộc, tàn hại đất nước

 th́ ṭan thể nhân dân phải có thái độ với chúng bay

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cổ nhân có câu "Sướng con cu, th́ mù con mắt", th́ cho rằng v́ quá sướng mà Lê Khả Phiêu hóa ra mù, v́ mù mới bị Trung Cộng ép phải dâng lănh thổ lănh hải Việt Nam cho TC.

 

Nhưng tại sao chỉ có một ḿnh Lê Khả Phiêu sướng mà chính phủ, từ tên chủ tịch nước đến các bộ trưởng, đến chính trị bộ, mặt trận tổ quốc, quốc hội, công an, quân đội, đảng, đ̣an đều quá sướng đến mù mắt ???

 

Tại sao chỉ có một thằng (Phiêu) chơi gái, mà mấy triệu thằng đảng viên Cờ Máu lại sướng, sướng đến mù con mắt, rồi cùng nhau nhất trí đem cắt đất dâng Trung Cộng, mấy triệu đó làm cái ǵ mà sướng tập thể đến ngu dốt mù mắt đần độn quá lẽ ḿnh ?

Lại c̣n tất cả đảng viên nữ (đàn bà con gái) tại sao lại bức xúc cũng thành mù, khi Lê Kả Phiêu cơi gái ?

 

 

   

 

 

   
   
   
   
     
 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage