Nhận định:   “Linh mục Cao văn Luận lập luận rằng TT Diệm nên biết là vai tṛ của ḿnh chỉ thích hợp với một gian đọan lịch sử nào đó, nói một cách khác khi cần phải lui "lúc vai tṛ cần thiết hết rồi" th́ phải ra đi.

Tất là theo Lm Luận, nếu ông Diệm ở lại tại chức là sai lầm mang cái họa vào thân.

Nhưng xin thưa

Việt Cộng đă thắng v́ chúng cố bám lấy chức vụ cho đến hơi thở cuồi cùng.

Tên Hồ Chí  Minh tự thú sai lầm trong vụ Căi cách ruộng đất mà nó có từ chức đâu ?

Nó cần phải ở lại để đàn áp tất cả mưu toan nổi lên diệt Đảng Cộng Sản dă man. Fidel Castro có từ chức đâu, có lui đâu, mà Cuba thành công v́ không bị chó điên Hoa Kỳ đột nhập được vào nội bộ: đó là sự thật lịch sử. Nếu thay ngựa giữa gịng th́ sẽ đi đến sụp đổ.

Sự xát quyết của Linh Mục Luận là trẻ con, chính trị non nớt của cậu bé lên mười. Làm chính trị là phải "ch́", không thể bỏ đồng đội mà chạy làng.

Chúng ta thua v́ cái ngu vô bờ bến của CIA, thế thôi.

Tài liệu của Linh Mục Cao Văn Luận có giá trị về lịch sử, c̣n phần nhận định xin để tùy nghi người đọc.

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2009

  

 

 

 

 

 

           2008-06-28 04:31:46

 

BÊN GỈNG LỊCH SỬ 1940 - 1965

» Tác giả: L.m Cao Văn Luận
» Dịch giả:
» Thể lọai: Hồi kư
» Số lần xem: 310370

1. Lư do nào thúc đẩy tôi viết hồi kư?

 

 

Sau khi Tổng thống Ngô Đ́nh Điệm bị giết, những biến chuyển chính trị và quân sự dồn dập xảy ra trên đất nước Việt Nam làm cho tôi nghĩ rằng Ông Diệm không phải là một nhân vật không thể thay thế được. Nhưng ít ra Ông cũng là một nhân vật cần thiết cho đất nước Việt Nam trong một giai đoạn nào đó. Nguyên nhân thất bại của Ông Diệm, của những giấc mơ, những cố gắng, những kế hoạch của Ông Diệm có lẽ là ở chỗ Ông, hay ít ra vài người quanh Ông và thân thiết với Ông không chịu hiểu rằng sự cần thiết của Ông Diệm đối với đất nước Việt Nam chỉ là một sự cần thiết trong một giai đoạn đặc biệt nào đó thôi. Khi giai đoạn lịch sử đó qua đi, th́ sự cần thiết đó cũng không c̣n. Đáng lư Ông Diệm và chế độ phải biết thay đổi nhanh chóng để thích ứng với những đ̣i hỏi của một giai đoạn lịch sử mới, hoặc là phải biết lùi ra khỏi chỗ đứng Ông đă chiếm giữ trong giai đoạn mà sự có mặt của Ông cần thiết cho đất nước.
 

Với tư cách một người gần gũi, có thể nói là thân thiết với Ông Diệm mà lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào quyền hành và sự chỉ huy của Ông tôi đă được nh́n những cố gắng, những thành công, những thất bại và những sai lầm của Ông. Trước những tin tức, những lập luận, những xuyên tạc quanh Ông Diệm và chế độ tôi cảm thấy cần phải viết lại những hiểu biết, những nhận xét, những chứng kiến của tôi về những việc làm cũng như về đời sống, tư cách của Ông để sau này nếu những người nào muốn t́m hiểu sự thật về giai đoạn lịch sử- mà sự có mặt của Ông Diệm là cần thiết và quan trọng- có thêm một soi sáng, một nhận định không có ác ư, không thiên vị.
 

Những hoàn cảnh đặc biệt, những may mắn lạ lùng đă cho phép tôi gặp gỡ và nhiều lúc tham dự, hợp tác với những nhân vật đă làm nên lịch sử Việt Nam trong 30 năm qua. Luôn luôn tôi đă tham dự vào những biến cố lịch sử này với tư cách một nhân chứng hơn là một kẻ trong cuộc, nhưng lại là nhân chứng đứng ở một vị thế nh́n thấy nhiều việc mà nhiều người không thấy được. Người t́m hiểu lịch sử càng có được nhiều nguồn tin, nhiều tài liệu bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Thiên hồi kư của tôi hy vọng là một trong những nguồn tin và tài liệu đó.
 

Tôi đă nhiều lần có dự định ghi lại những điều ḿnh nh́n thấy, chứng kiến, tham dự trong mấy chục năm qua. Nhưng luôn luôn tôi phải đ́nh hoăn công việc đó, v́ những việc làm cấp bách, những bận rộn trong nhiều0 nhiệm vụ. Sau khi Ông Ngô Đ́nh Diệm mất, tôi có lần đă nghĩ rằng bây giờ là lúc tôi có thể yên ổn ngồi lại viết thiên hồi kư dự định từ lâu. Nhưng những biến cố dồn dập lại làm cho tôi hồi hộp theo dơi, và một lần nữa hoăn việc ghi chép, với hy vọng rằng những biến cố đó sẽ giúp tôi hiểu thêm vai tṛ và sự cần thiết của Ông Diệm trong giai đoạn 10 năm qua.
 

Thời gian trôi qua cũng giúp cho tôi, và dân chúng Việt Nam có thể nh́n Ông Diệm với một tầm nh́n khách quan và vô tư hơn. Những kẻ một lần gắt gao chỉ trích bài bác Ông Diệm và những việc làm của Ông, đă có dịp tự đặt câu hỏi: sự thanh toán Ông Diệm và chế độ Ông Diệm phải chăng là một sai lầm tai hại và nguy hiểm? Những hỗn loạn chính trị, những thất bại quân sự sau ngày 1/11/1963 đă trả lời cho câu hỏi đó. Tôi nhớ đại sứ Nolting, đại tướng Harkins đă viết ra, hoặc trả lời những cuộc phỏng vấn xác nhận điều đó; những người đă góp tay thanh toán Ông Diệm và chế chế độ Ông Diệm ít có ai lấy làm hănh diện về việc làm của họ.
 

Cuối năm 1969 những người bạn trẻ đến gặp tôi, bàn bạc với tôi về sự cần thiết và nên ghi chép lại những điều tôi đă thấy trong những năm qua, trong một thiên hồi kư càng vô tư bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Tôi đồng ư, và với sự góp tay của những người bạn trẻ đó, tôi đă thực hiện thiên hồi kư khi đăng báo đă mang một nhan đề có lẽ hơi khoe khoang:
 

“Hồi kư lột mặt nạ lịch sử”.
 

Tôi không đồng ư về cái tên gọi gán cho thiên hồi lư nhỏ bé và khiêm tốn của tôi. Vậy nên khi sửa chữa lại, bổ khuyết thêm để in thành sách, tôi xin chọn một tên gọi khác “Bên gịng lịch sử 1940-1965”.
 

Đó là tất cả những lư do lớn nhỏ đă thúc đẩy tôi thực hiện thiên hồi kư này. Tôi không hy vọng tất cả những mong ước của tôi đặt vào thiên hồi kư có thể thành tựu. Tôi cũng không dám tin rằng thiên hồi lư này soi sáng được những biến cố lịch sử phức tạp trong mấy chục năm qua. Tôi chỉ muốn góp vào những tài liệu lịch sử một vài hiểu biết riêng của tôi, và giúp cho những kẻ muốn t́m hiểu lịch sử một lối nh́n riêng.
 


 

L. M. CAO VĂN LUẬN


 

NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG ĐẠI HỌC HUẾ


 

GIÁO SƯ ĐẠI HỌC VĂN KHOA SAI GON

 

 

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

 

NHẬN DIỆN HUNG THỦ
1963 1963 - 1975 1963 - 1975 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Trở lại trang chính BÙI NHƯ HÙNG Homepage